Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence dodavatelů, materiálů, nákupů a nákupních operací
Evidence dodavatelů, materiálů, nákupů a nákupních operací
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ151A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Evidence dodavatelů, materiálů,nákupů a nákupních operací:
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze nákupu (dodavatelů, materiálů, obchodních případů Nákup atd.),
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh ve scénáři (SQ001 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ151 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ),
 • Nákupní objednávka (DQ151B ),
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence požadavků na nákup (DQ153A) – z obchodních oddělení, oddělení výroby,
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 • Evidence materiálů (DQ156A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A) .
3. Funkce, aktivity:
 • Evidence , profily a výběr dodavatelů – jejich platební podmínky, dodací podmínky, komoditní skladba, komunikace s dodavatelem (zkušeností), nástroje pro efektivní výběr dodavatelů,
 • Evidence požadavků na nákup - kumulace požadavků, storna, blokace materiálů podle požadavků.
 • Evidence údajů z obchodních dokumentů nákupu - poptávek, nabídek, objednávek, smluv, dodacích listů, reklamací, upomínek.
 • Evidence dodavatelských cen - ceníkové i skutečné ceny.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat pro potřeby realizace nákupních transakcí v čase a místě a snižování ztrát z nekvalitních dat ukládaných do databází,
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích dat (zejména nabídky trhu, potenciálních dodavatelů, nových materiálů atd.),
  • vysoké úrovně konsistence dat a jejich konsolidace , především o dodavatelích, materiálech, zboží, službách,
  • zpřístupnění a využití dat z heterogenních zdrojů a v různých formátech dat (strukturovaná data, textová, grafická atd.) pro analýzy trhu,
  • požadované úrovně integrace datových bází (zejména s daty skladů, výroby, prodeje).
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • systém pro správu dokumentů – DMS (F504 ), v tomto případě dokumentů nákupu v rámci aplikací řízení podnikového obsahu ECM (FSG500 ).