Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence dodavatelů
Evidence dodavatelů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ154A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence dodavatelů“ - účel evidence
 • Evidence dodavatelů je databáze nebo její část obsahující všechny atributy aktivních dodavatelů podniku .
 • Účelem je vytvořit a udržovat v databázích všechny potřebné informace o dodavatelích a jejich podstatných charakteristikách, včetně kvalitativních.
2. Obsah evidence
 1. Základní údaje :
  1. Id. dodavatele, Obchodní název dodavatele, Právní forma, IČ (identifikační číslo dodavatele),
  2. Kategorie dodavatele (např. podle významu pro podnik, objemu realizovaných dodávek apod.), Region působnosti dodavatele,
  3. Předmět podnikání a dodávek a spektrum poskytovaných služeb,
 2. Kontakty :
  1. Adresa dodavatele,
  2. Kontaktní osoby, Kontaktní údaje,
 3. Fakturace :
  1. Účet dodavatele, Bankovní spojení,
 4. Zodpovědnosti :
  1. Pracovníci podniku zodpovědní za objednávky na dodavatele a kooperace s dodavatelem: Id. pracovníka, Jméno, Útvar, Pozice,
 5. Obchodní aktivity :
  1. Počet předložených nabídek dodavatelem, Počet objednávek na dodavatele,
  2. Počet přijatých faktur, Počet dobropisů,
  3. Počet zaúčtovaných faktur, Počet zaúčtovaných dobropisů,
 6. Kvalita dodavatele :
  1. Počet reklamací na dodavatele, Počet nedodržených termínů dodávek,
  2. Celková spolehlivost a kvalita dodávek dodavatele.
3. Zpracování evidence
 • „Evidence dodavatelů, nákupů a nákupních operací“ (UQ151A ),
 • "Evidence nákupů v rámci OVM" (UQ771AXGO ).