Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence nákupů v rámci OVM
Evidence nákupů v rámci OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ771AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence nákupů v rámci OVM“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze nákupu (dodavatelů, materiálů, zboží, služeb atd.).
 • Zajistit kvalitní podklady pro realizaci nákupních operací.
2. Klíčové aktivity
 • Evidence, profily a výběr dodavatelů – jejich platební podmínky, dodací podmínky, komoditní skladba, komunikace s dodavatelem (zkušenosti), nástroje pro efektivní výběr dodavatelů,
 • Evidence požadavků na nákup - kumulace požadavků, storna - podle požadavků.
 • Evidence údajů z obchodních dokumentů nákupu - poptávek, nabídek, objednávek, smluv, dodacích listů, reklamací, upomínek.
 • Evidence dodavatelských cen - ceníkové i skutečné ceny.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat pro potřeby realizace nákupních transakcí v čase a místě a snižování ztrát z nekvalitních dat ukládaných do databází,
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích dat (zejména nabídky trhu, potenciálních dodavatelů, nových materiálů, zboží a služeb atd.),
  • vysoké úrovně konsistence dat a jejich konsolidace, především o dodavatelích, materiálech, zboží, službách,
  • zpřístupnění a využití dat z heterogenních zdrojů a v různých formátech dat (strukturovaná data, textová, grafická atd.) pro analýzy trhu.