Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence požadavků na nákup
Evidence požadavků na nákup
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ153A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence požadavků na nákup“ - účel evidence
 • Evidence požadavků na nákup je databáze nebo její část obsahující všechny atributy požadavků vyplývajících z potřeb obchodních, případně výrobních útvarů .
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny potřebné informace o požadavcích na nákup pro účely jeho plánování a přípravu obchodních případů.
2. Obsah evidence
 1. Požadavek na Nákup : Id. požadavku na nákup, Předmět požadavku (materiál, zboží, služby), Čas vystavení a předání požadavku.
 2. Žadatel:
  1. Id. žadatele, Jméno žadatele, Funkce, Id. podnikového útvaru, Název podnikového útvaru žadatele,
 3. Detailní specifikace požadavku :
  1. Id. materiálu, zboží, služby, Název, Množství,
  2. Technická specifikace, Preferovaný dodavatel,
  3. Zdůvodnění požadavku,
 4. Schválení požadavku :
  1. Id. pracovníka, Jméno, Funkce,
  2. Datum schválení požadavku,
  3. Specifikace pro kumulace požadavků na nákup.
3. Zpracování evidence
 • „Realizace nákupních transakcí“ (UQ152A ),
 • "Realizace nákupních operací v OVM" (UQ772AXGO )