Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Realizace nákupních operací v OVM
Realizace nákupních operací v OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ772AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-13
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Realizace nákupních operací v OVM“ – cíl, účel
 • Zajistit zboží, materiál, služby včas, v požadovaném množství a kvalitě podle aktuálních, případně očekávaných požadavků pracovníků OVM.
2. Klíčové aktivity
 • Vyhodnocení požadavků na materiál, zboží, služby ,
 • Kumulace požadavků na nákup - sdružování požadavků na nákup podle druhů materiálů, event. dodavatelů,
 • Zpracování poptávky na nové dodavatele - na materiál, zboží a služby,
 • Zpracování objednávky - ve vazbě na analýzu kumulovaných požadavků na materiál, potvrzování požadavků,
 • Příjem a porovnání nabídek – na základě následujících kritérií:
  • reference na dodavatele,
  • zaručená cena na příjmu zboží,
  • spolehlivost dodávek zboží,
  • flexibilita dodávek, možnosti úprav a změn,
  • kvalita dodávaného zboží, kontinuita v zajištění kvality,
  • zajištění záručního a pozáručního servisu,
  • dodací (DIQ311 ) a platební podmínky (DIQ312 ),
 • Zpracování smlouvy,
 • Přejímka a kontrola dodávky:
  • evidence dodacího listu a přiřazení čísla objednávky, kterou dodávka plní, párování příjemek s fakturou,
  • vyhodnocení objednávky a jejích položek, číslo DL, termín dodání, velikost dodávky, cena,
 • Zpracování platebního kalendáře - pokud je to v daných podmínkách účelné,
 • Pořízení protokolu o vadě,
 • Zpracování reklamací a upomínek,
 • Příjem a likvidace faktur - včetně porovnání splatností faktur.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti nákupních transakcí v místě i čase, tj. v místě dodavatelů atd.,
  • požadovaného počtu a objemu nákupních transakcí podle potřeb OVM,
  • vysoké obsahové, formální, organizační i technologické úrovně nákupních operací,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti nákupních operací optimalizací zpracování dokumentů nákupu,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly a bezpečnosti nákupních operací, tj. jejich protokolování a dokumentace.