Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Realizace nákupních transakcí
Realizace nákupních transakcí
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ152A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Nákupních transakcí:
 • Zajištění materiálu na základě výrobních plánů, odbytových požadavků na subdodávky a operativních požadavků středisek, např. na režijní materiál a vyhodnocení nabízených slev dodavatelů,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ151 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Dodací a platební podmínky (DQ106A),
 • Evidence požadavků na nákup (DQ153A),
 • Nákupní objednávka (DQ151B ),
 • Nákupní faktura (DQ151C ),
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 • Evidence materiálů (DQ156A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Evidence reklamací na dodavatele (DQ157A),
 • Plány nákupu (DQ161A),
 • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ), tj. zejména poptávky, objednávky, smlouvy, dodací listy, faktury, upomínky, dokumenty o přejímce zboží o vadách apod. - na 1 obchodní případ může být vázáno několik stejných dokladů,
 • Dodací list přijatý (DQ162A),
 • Přehled nákupních objednávek (DQ166B ),
 • Zaúčtované nákupní faktury (DQ151D ).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Vyhodnocení požadavků na materiál / zboží - stav požadavku se vyhodnocuje z hlediska zajištěnosti materiálu (zpětná vazba): objednáno, zablokováno, nezajištěno - stav požadavku se vyhodnocuje z hlediska zajištěnosti materiálu (zpětná vazba): objednáno, zablokováno, nezajištěno,
 • Kumulace požadavků na nákup - sdružování požadavků na nákup podle druhů materiálů, event. dodavatelů,
 • Zpracování poptávky na nové dodavatele - na materiál, zboží a služby, obvykle pouze pro nové dodavatele,
 • Zpracování objednávky - ve vazbě na analýzu kumulovaných požadavků na materiál (včetně blokovaných materiálů a minimálních zásob, volná zásoba = aktuální - blokované množství), potvrzování požadavků na materiál, včetně specifikace pokrytí požadavků objednávkou a porovnání skutečných termínů dodávek s dohodnutými termíny dodávek na objednávce,
 • Příjem a porovnání nabídek – na základě následujících kritérií:
  • reference na dodavatele,
  • zaručená cena na příjmu zboží,
  • spolehlivost dodávek zboží,
  • flexibilita dodávek, možnosti úprav a změn,
  • kvalita dodávaného zboží, kontinuita v zajištění kvality,
  • zajištění záručního a pozáručního servisu,
  • dodací (DIQ311 ) a platební podmínky (DIQ312 ),
 • Zpracování smlouvy,
 • Přejímka a kontrola dodávky:
  • evidence dodacího listu a přiřazení čísla objednávky, kterou dodávka plní, což je základem pro další párování příjemek s fakturou,
  • vyhodnocení objednávky a jejích položek, číslo DL, termín dodání materiálu, velikost dodávky, cena dodavatele za materiál, sklad,
  • obvykle je třeba zajistit řízení přejímek materiálu - integrované s ostatními logistickými úlohami,
 • Zpracování platebního kalendáře - určení v jaký splátkách a termínech se dodávka dodavateli hradí a za jakých podmínek,
 • Pořízení protokolu o vadě,
 • Zpracování reklamací a upomínek,
 • Příjem a likvidace faktur - včetně porovnání splatností faktur s dohodnutými splatnostmi podle platebního kalendáře.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti nákupních transakcí v místě i čase, tj. v místě dodavatelů atd.,
  • požadovaného počtu a objemu nákupních transakcí podle potřeb podniku a jeho zakázek,
  • vysoké obsahové, formální, organizační i technologické úrovně nákupních operací,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti nákupních operací optimalizací zpracování dokumentů nákupu,
  • potřebné průkaznosti , úrovně kontroly a bezpečnosti nákupních operací, tj. jejich protokolování a dokumentace,
  • efektivní integrace nákupních transakcí se skladovým řízením s výrobou apod.
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), zajišťují komplexní zpracování celého obchodního případu Nákup,
  • v souvislosti s uplatněním elektronického zásobování, eProcurement (F351 ) se předpokládá zkvalitnění rozhodovacích procesů na základě efektivního řízení RFI (Request for Information), RFP (Request for Proposal), RFQ (Request for Quote),
  • mobilní aplikace (F550) umožňující efektivně realizovat nákupní operace přímo u dodavatele, v lokalitách mimo vlastní podnik.