Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Nákupní objednávka
Nákupní objednávka
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ151B
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Nákupní objednávka“ - účel dokumentu
 • Účelem dokumentu je zachytit a evidovat všechny potřebné informace spojené s objednávkou zboží nebo služeb podniku (jeho nákupního oddělení) a případně specifikovat zvláštní požadavky na dodávku.
2. Obsah dokumentu
 1. Objednávka:
  1. Id. objednávky, Text (obsahové vymezení) základní předmět objednávky,
  2. Datum zpracování objednávky, Požadované datum dodávky,
  3. Účet faktury,
  4. Číslo objednávky dodavatele, Číslo dodávky dodavatele,
  5. Zúčtovací datum, Datum DPH,
  6. Typ nákupu (např. nákupní objednávkou), Stav objednávky (např. Otevřená, Fakturováno),
 2. Dodavatel:
  1. Id. (číslo) dodavatele – viz Evidence dodavatelů (DQ154A),
  2. Název dodavatele,
  3. Adresa dodavatele,
  4. Účet dodavatele,
 3. Objednatel :
  1. Nákupčí - viz Podniková personální evidence (DQ250A ), Adresa objednatele, Schválená částka nákupu, Schválil,
 4. Předmět objednávky – jednotlivé položky:
  1. Typ (zboží, služba, materiál, režijní materiál,…),
  2. Id. zboží, materiálu - – viz Evidence zboží a služeb (DQ107A), Evidence materiálů (DQ156A)
  3. Název zboží, služby,
  4. Měrná jednotka,
  5. Množství,
  6. Rezervované množství,
  7. Nákupní cena bez DPH,
  8. Cena celkem bez DPH,
  9. Sleva v % k dané položce,
  10. Objednané množství k dodání,
  11. Dodané množství,
 5. Podmínky dodávky :
  1. Dodací podmínka dle Incoterms,
  2. Ostatní podmínky v závislosti na druhu zboží a formě dopravy, např. balení a způsob dopravy, volba dopravního prostředku. Pojištění je dáno Incoterms, ale mohou být dodatečné změny, Dodací lhůta,
 6. Podmínky fakturace :
  1. Náležitosti faktury a dokumenty, které zásilku doprovázejí a které se zasílají jako příloha k faktuře – v závislosti na platební podmínce,
  2. Platební podmínky a případné zajištění (platba předem, platba při převzetí, platba proti dokumentům (faktura a dopravní dokumenty), platba do stanoveného data, dokumentární akreditiv, záruka, směnka,
  3. Platba – v případě platby bankovním předem je třeba určit číslo účtu příjemce a banku, případně IBAN,
 7. Fakturace:
  1. Měna,
  2. Částka objednaného zboží / služeb,
  3. Částka fakturační slevy,
  4. Fakturační sleva v %,
  5. Částka celkem bez DPH,
  6. DPH celkem,
  7. Fakturovaná částka celkem včetně DPH ,
  8. Splatnost faktury,
  9. Dodávka (číslo dodávky, plánovaný ter mín, úplná / částečná),
  10. Specifikace pro zahraniční obchod,
 8. Další podmínky :
  1. Zvláštní ujednání, např. kontrola nezávislou kontrolní firmou či jiné,
  2. Platné právo, právní ustanovení v případě sporu a právní jurisdikce.
3. Vznik dokumentu
 • „Realizace nákupních transakcí“ (UQ152A ),
 • "Realizace nákupních operací v OVM" (UQ772AXGO ).
4. Reference, poznámky
 • Příklad 1 nákupní objednávky – viz souhrnný slide. Zdroj: Microsoft Dynamics NAV (AutoCont, a.s.),
 • Uvedený obsah dokumentu vychází z více reálných řešení a tedy obsahuje i více položek, než je v příkladu na souhrnném slidu,
 • Potvrzení objednávky nebo uzavření kontraktu, který vstoupí v platnost v den, kdy je připojen podpis druhé strany:
  • Odeslání zboží dodavatelem – aviso na odběratele,
  • Převzetí zboží odběratelem, případné výhrady odběratele nebo reklamace,
  • Zaplacení zboží odběratelem,
  • Přechod vlastnictví z dodavatele na odběratele (pozor: Incoterms určují přechod nákladů a risika, nikoliv vlastnictví). Může být stanoveno, zpravidla datem zaplacení – buď v potvrzení objednávky (kontraktu) nebo ve Všeobecných podmínkách prodávajícího, pokud není stanoveno jinak,
 • Na rubu potvrzení objednávky by mohly být buď Všeobecné podmínky dodávek, které se odvolávají na platný a dohodnutý právní řád a některá ustanovení jsou řešena samostatně, pokud je to podle práva možné, nebo je dostačující v textu potvrzení objednávky nebo kontraktu odvolání na platné právo.