Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Nákupní faktura
Nákupní faktura
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ151C
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Nákupní faktura“ - účel dokumentu
 • Účelem dokumentu je zaevidovat všechny potřebné fakturační informace od dodavatele spojené s dodávkou zboží nebo služeb podniku a založit podklad pro zaúčtování.
2. Obsah dokumentu
 1. Faktura:
  1. Id. faktury, Text (obsahové vymezení) faktury,
  2. Datum zpracování objednávky,
 2. Dodavatel:
  1. Id. (číslo) dodavatele – viz Evidence dodavatelů (DQ154A),
  2. Název dodavatele,
  3. Adresa dodavatele,
  4. Účet dodavatele,
  5. Id. kontaktu dodavatele, Jméno kontaktní osoby,
 3. Objednatel :
  1. Id. referenta nákupu, Jméno, Kontakt,
 4. Dodávka:
  1. Zúčtovací datum, Datum dokladu, Datum pro výpočet DPH,
  2. Číslo poptávky, Číslo objednávky,
  3. Číslo objednávky dodavatele, Číslo faktury dodavatele,
 5. Předmět fakturace – jednotlivé položky:
  1. Typ (zboží, služba, materiál, režijní materiál,…),
  2. Id. zboží, materiálu, Název zboží, služby,
  3. Měrná jednotka, Množství,
  4. Nákupní cena bez DPH,
  5. Cena celkem bez DPH,
  6. Sleva v % k dané položce,
  7. Objednané množství k dodání,
  8. Dodané množství,
 6. Fakturace:
  1. Měna, Částka fakturační slevy, Fakturační sleva v %,
  2. Částka celkem bez DPH,
  3. DPH celkem,
  4. Fakturovaná částka celkem včetně DPH.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : „Realizace nákupních transakcí“ (UQ152A ).
4. Reference, poznámky
 • Příklad 1 nákupní faktury – viz souhrnný slide. Zdroj: Microsoft Dynamics NAV (AutoCont, a.s.).