Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení nákupu
Řeší se řízení nákupu
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ151
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-11
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy řízení nákupu
 1. Jak co nejpřesněji a včas zjišťovat budoucí předpokládané potřeby materiálu?
 2. Jak systematicky zjišťovat a volit optimální zdroje pro uspokojení těchto potřeb potřeb a jak na základě optimalizace nakupovaných zdrojů snižovat objem podnikových nákladů?
 3. Jak úplně a včas projednávat a uzavírat smlouvy o ekonomicky efektivních dodávkách, trvale sledovat jejich realizaci, projednávat vzniklé změny v potřebách a popřípadě odchylky v dodávkách?
 4. Jak systematicky sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečit jejich co nejefektivnější využití?
 5. Jak pružně realizovat operativní zásahy v případě ohrožení uspokojování vnitropodnikových potřeb?
 6. Jak systematicky pečovat o zajištění odpovídající kvality nakupovaných materiálů?
 7. Jak zabezpečit odpovídající efektivní fungování materiálně technické základny nákupu, především skladové hospodářství, doprava a ostatní logistické procesy při realizaci materiálových toků?
 8. Jak efektivním řízením nákupu podporovat výkonnost podniku (v obchodě, výrobě apod.), zajištění požadované kvality nakupovaných zdrojů, zajištění kontinuity výroby a minimalizaci výpadků v důsledku nedostatku vstupů do výroby?
 9. Jak nastavit a racionálně realizovat funkce nákupního marketingu , tj. průzkumy na nákupním trhu, možnosti dopravy a logistiky?
 10. Jak vytvářet a zdokonalovat odpovídající informační systém pro řízení nákupního procesu?
 11. Jak zajistit dostupnost informací o stavu a předpokládaném vývoji nákupního trhu ?
 12. Jak systematicky zabezpečovat personální, organizační, metodický a technický rozvoj jak řídících, tak hmotných procesů?
 13. Jak připravit a rozvíjet prvky standardizace nákupních prvků (materiálů, zboží, kooperací) a činností souvisejících s nákupem?
 14. Jak realizovat nákup ve vztahu k technickohospodářským normám ?
 15. Které reporty nákupu a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 16. Které metriky budou pro nákupní analýzy a plánování významné, které budou mít charakter KPI?
 17. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pronákupní analýzy a plánování relevantní?
 18. Jak zajistit aktivní servisní uskutečňování přípravy, výdaje a přísunu materiálu na místa spotřeby. Jde např. o dělení, prvotní a povrchovou ochranu materiálu, jeho výrobní úpravu, kompletaci, vytváření optimálních manipulačních jednotek, uskutečňování doplňkových dopravních a manipulačních služeb, poskytování materiálového poradenství apod.
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Evidence nákupů a nákupních operací (UQ151A ),
 • Realizace nákupních transakcí (UQ152A ),
 • Reporting nákupů (UQ153A ),
 • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ),
 • Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ).