Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba řešit rozvoj řízení nákupu
Je třeba řešit rozvoj řízení nákupu
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ151
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Jak co nejpřesněji a včas zjišťovat budoucí předpokládané potřeby materiálu?
  2. Jak systematicky zjišťovat a volit optimální zdroje pro uspokojení těchto potřeb,
  3. Jak úplně a včas projednávat a uzavírat smlouvy o ekonomicky efektivních dodávkách, trvale sledovat jejich realizaci, projednávat vzniklé změny v potřebách a popřípadě odchylky v dodávkách,
  4. Jak systematicky sledovat a regulovat stav zásob a zabezpečit jejich co nejefektivnější využití,
  5. Jak pružně realizovat operativní zásahy v případě ohrožení uspokojování vnitropodnikových potřeb,
  6. Jak systematicky pečovat o zajištění odpovídající kvality nakupovaných materiálů,
  7. Jak zabezpečit odpovídající efektivní fungování materiálně technické základny nákupu, především skladové hospodářství, doprava a ostatní logistické procesy při realizaci materiálových toků,
  8. Jak vytvářet a zdokonalovat odpovídající informační systém pro řízení nákupního procesu,
  9. Jak systematicky zabezpečovat personální, organizační, metodický a technický rozvoj jak řídících, tak hmotných procesů,
  10. Jak zajistit aktivní servisní uskutečňování přípravy, výdaje a přísunu materiálu na místa spotřeby. Jde např. o dělení, prvotní a povrchovou ochranu materiálu, jeho výrobní úpravu, kompletaci, vytváření optimálních manipulačních jednotek, uskutečňování doplňkových dopravních a manipulačních služeb, poskytování materiálového poradenství apod.

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem.