Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting nákupů
Reporting nákupů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ153A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Nákup - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je rychlé a flexibilní zpracování nákupních reportů, resp. výkazů o nákupech,
 • Řešení standardních otázek a problémů reportingu uvedených ve scénáři (SQ003 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ151 ).
2. Obsah úlohy, přehled reportů
 • Úloha má reportingový charakter, tj. zpracování dotazů do databází a vytváření požadovaných typů sestav:
  • Zpracování přehledu nákupních objednávek ,
  • Přehled zásob vzhledem ke spotřebě - obsahem je aktuální zásoba, zásoba k začátku měsíce, zásoba minimální a optimální a oproti tomu předpokládaná spotřeba: sklad, středisko, datum, potřeba,
  • Přehledy nákupu dle zásobovačů, materiálu, komodit, dodavatelů – dle dokumentů obchodního případu Nákup, tj. dokladů typu (objednávky, smlouvy atd.), uzavřené / neuzavřené doklady,
  • Přehled nákupních objednávek - dle jednotlivých stavů, dle hodnot,
  • Přehledy nákupu dle dodavatelů,
  • Analýza největších dodavatelů dle nákupu,
  • Přehledy výběrových řízeni,
  • Přehled reklamací dodaného zboží,
  • Počty předpokládaných dodávek,
  • Hodnocení dodavatelů,
  • Vývoj cen komodit.
3. Vstupy úlohy:
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence požadavků na nákup (DQ153A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 • Evidence materiálů (DQ156A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Plány nákupu (DQ161A),
 • Evidence reklamací na dodavatele (DQ157A).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:
  • vysoké kvality, formální úrovně a vypovídací schopnosti nákupních reportů, snížení časových nároků obchodních manažerů na orientaci v reportech zabudováním různých vizualizačních prvků,
  • konsolidace různých nákupních reportů v rámci řízení nákupu i ve vazbě na ostatní oblasti řízení, sjednocení obsažených informací v nich a minimalizace případných rozporů,
  • zpracování a poskytování reportů pro obchodní manažery ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • stavu, aby nákupní reporty u poboček nadnárodních firem odpovídaly požadavkům mateřských organizací,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy nákupních reportů a časových nároků na získávání potřebných dat z různých zdrojů.
 • Z pohledu IT aplikací se na kvalitním reportingu nákupu podílejí:
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), které připravují všechny základní reporty,
  • aplikace business intelligence (F400 ) vyhotovující požadované reporty nad datovým skladem, resp. datovými tržišti a speciálně jejich reportingová část (F410 ),
  • Self Service BI (F455 ).