Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence nákupu
Evidence nákupu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ152A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence nákupu“ - účel evidence
 • Evidence obchodních případů Nákup je databáze nebo její část obsahující všechny atributy aktuálních nebo realizovaných nákupních obchodních případů .
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny potřebné informace o probíhajících i uskutečněných nákupních obchodních případech a jejich dokumentaci.
2. Obsah evidence
 1. Obchodní případ Nákup : Id. obchodního případu (OP), Předmět nákupu (materiál, zboží, služby), Čas realizace nákupu, Měna, Objem nákupu v měrných jednotkách a v měně,
 2. Dodavatel:
  1. Id. dodavatele, Obchodní název dodavatele, IČ (identifikační číslo dodavatele),
  2. Adresa dodavatele, Kontaktní osoba dodavatele pro OP, Kontaktní údaje dodavatele,
 3. Dokumenty obchodního případu :
  1. Nákupní objednávka (DQ151B ),
  2. Nákupní faktura (DQ151C ), Zaúčtované nákupní faktury (DQ151D ).
3. Zpracování evidence
 • „Realizace nákupních transakcí“ (UQ152A ),
 • Evidence nákupů v rámci OVM (UQ771AXGO ).