Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence reklamací na dodavatele
Evidence reklamací na dodavatele
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ157A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence reklamací na dodavatele“ - účel evidence
 • Evidence reklamací na dodavatele a dodávky jejich materiálů, zboží a služeb je databáze nebo její část obsahující všechny atributy aktuálně předaných reklamací na materiály, zboží a služby.
 • Účelem je vytvořit a udržovat v databázích všechny potřebné informace o odeslaných reklamacích na dodavatele na dodané materiály, zboží a služby.
2. Obsah evidence
 1. Základní údaje reklamace :
  1. Id. reklamace, Předmět reklamace, Kategorie, druh reklamace,
 2. Dodavatel:
  1. Id. dodavatele, Obchodní název dodavatele, IČ (identifikační číslo dodavatele),
  2. Adresa dodavatele, Kontaktní osoba dodavatele, Kontaktní údaje dodavatele,
 3. Dílčí charakteristiky reklamace :
  1. Id. pracovníka, který reklamaci připravil, Jméno, Útvar, Pozice,
  2. Čas zpracování reklamace, Čas odeslaní reklamace, Komunikační kanál pro reklamaci,
  3. Detailní obsahové vymezení reklamace.
3. Zpracování evidence
 • „Realizace nákupních transakcí“ (UQ152A ),
 • "Realizace nákupních operací v OVM" (UQ772AXGO )