Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Business intelligence, BI
Business intelligence, BI
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F400
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Business intelligence – přehled základních komponent
 • Datový sklad (F405 ),
 • Datové tržiště (F406 ),
 • Extract Transform Load (ETL/ELT) (F407 ),
 • OLAP databáze (F408 ),
 • Analytická aplikace (F409 ),
 • Reporting (F410 ),
 • Dočasné úložiště dat (F411 ).
2. Business Intelligence v kontextu podnikového řízení
 • Ve vztahu k řízení podniku se aplikace business intelligence uplatňují ve všech oblastech, skupinách úloh podnikového řízení, výlučně v úlohách podnikových analýz, podnikového reportingu a v plánovacích úlohách podniku - doména "Podnikové řízení a analytika "(DO00 ), paragraf 4.1, resp. "Řízení v maloobchodě, retail" (DO005 ), rovněž paragraf 4.1.
3. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Umožňuje lépe pochopit a analyzovat podstatu vlastní obchodní a manažerské činnosti , proniknout do jejich hlubších a složitějších souvislostí, umožňují posun k multidimenzionálnímu řízení v reálném čase,
 2. Uplatnění časové dimenze nabízí sledování vývojových trendů z nejrůznějších pohledů,
 3. Analytická pravidla podle stanovených limitních hodnot jednotlivých ukazatelů a jejich dimenzí umožňují upozorňovat na kritické nebo mimořádné stavy ,
 4. Možnosti rychle se pohybovat na různé úrovni detailu informací (agregačních úrovních) odpovídajících právě řešenému problému v řízení,
 5. Podpora řešení skrytých problémů na základě identifikace složitých závislostí mezi daty, odhalováním podobností mezi např. zákazníky, obchodními případy apod.,
 6. Kvalifikační efekty BI přirozenou cestou posiluje schopnosti manažerů a specialistů při řešení svých úloh „multidimenzionálně uvažovat“,
 7. Aplikace BI pro práci s ukazateli ve vazbě na podnikové procesy přinášejí i do manažerské sféry své specifické efekty a racionalizují jak řízení jednotlivých dílčích úloh a procesů, tak celého podniku .,
 8. Integrační efekty podporou integrace dezintegrovaných informačních zdrojů (např. z věcného či geografického hlediska).
4. Otázky, problémy a omezení spojené s faktorem
 1. Úspěšnost BI řešení silně závisí na zájmu uživatelů a zejména vedení podniku BI implementovat,
 2. BI aplikace jsou velmi silně závislé na kvalitě dat transakčních systémů , ze kterých data čerpají,
 3. BI řešení jsou velmi náročné na konsolidaci vstupních dat z různých datových zdrojů,
 4. Efekty BI jsou obtížně měřitelné a mají spíše měkký charakter,
 5. Pro úspěšnost BI je podstatné zvolit správně přístup k řešení a navrhnout správně architekturu.