Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: Business intelligence
BI: Business intelligence
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F400
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Poznámka
 • Charakteristika faktoru je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
2. Business intelligence (BI) – přehled dílčích faktorů

2.1. Přehled komponent BI
 • BI: Datový sklad (F405 ),
 • BI: Datové tržiště (F406 ),
 • BI: Extract Transform Load (ETL/ELT) (F407 ),
 • BI: OLAP databáze (F408 ),
 • BI: Analytická aplikace (F409 ),
 • BI: Reporting (F410 ),
 • BI: Dočasné úložiště dat (F411 ),
 • BI: Dolování dat (F413 ),
 • BI: Dashboard (F414 ), SEC2#Koncepty, varianty, trendy v BI
 • BI: Plánovací aplikace a nástroje (F453 ),
 • BI: Prediktivní analýza, PA (F454 ),
 • BI: Self Service BI (F455 ),
 • BI: In-Memory Analytics (F456 ),
 • BI: Big Data Analytics (F457 ),
 • BI: Cloud computing (F458 ),
 • BI: SaaS (F459 ),
 • Mobilní BI (F460),
 • Data science (F461),
 • Infonomics (F462).
3. Obsahové vymezení faktoru - business intelligence v kontextu podnikového řízení
 • Analytické a plánovací úlohy podnikového řízení, definované v MBI jsou v dalším přehledu:
  • Finanční analýzy (UQ054A ), dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ) a finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
  • Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ),
  • Analýzy výnosů podniku (UQ054D ), Analýzy nákladů podniku (UQ054E ),
  • Analýzy - závazků (UQ064A ) a pohledávek (UQ074A ),
  • Controlling – analýzy (UQ094A ) a plánování (UQ095A ),
  • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ) a plánování (UQ105A ),
  • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ) a plánování nákupu (UQ155A ),
  • Analýzy skladů (UQ204A ),
  • Personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ),
  • Analýzy majetku (UQ304A ) a plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
  • Marketingové analýzy (UQ354A ) a marketingový plán (UQ355A ),
  • Dopravní analýzy (UQ404A ) a plánování dopravy (UQ405A ),
  • Řízení energií – analýzy (UQ454A ) a plánování (UQ455A ),
  • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ), analýzy výroby OŘV (UQ524AXMN ) a DŘV (UQ534AXMN ),
  • V retailu Analýzy nákupu a zásob (UQ554AXRE ), plánování a příprava nákupů (UQ555AXRE ), analýzy dopravy (UQ574AXRE ), prodejní analýzy (UQ584AXRE ) a další.
4. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Umožňuje lépe pochopit a analyzovat podstatu vlastní obchodní a manažerské činnosti , proniknout do jejich hlubších a složitějších souvislostí, umožňují posun k multidimenzionálnímu řízení v reálném čase,
 2. Uplatnění časové dimenze nabízí sledování vývojových trendů z nejrůznějších pohledů,
 3. Analytická pravidla podle stanovených limitních hodnot jednotlivých ukazatelů a jejich dimenzí umožňují upozorňovat na kritické nebo mimořádné stavy ,
 4. Možnosti rychle se pohybovat na různé úrovni detailu informací (agregačních úrovních) odpovídajících právě řešenému problému v řízení,
 5. Podpora řešení skrytých problémů na základě identifikace složitých závislostí mezi daty, odhalováním podobností mezi např. zákazníky, obchodními případy apod.,
 6. Kvalifikační efekty BI přirozenou cestou posiluje schopnosti manažerů a specialistů při řešení svých úloh „multidimenzionálně uvažovat“,
 7. Aplikace BI pro práci s ukazateli ve vazbě na podnikové procesy přinášejí i do manažerské sféry své specifické efekty a racionalizují jak řízení jednotlivých dílčích úloh a procesů, tak celého podniku .,
 8. Integrační efekty podporou integrace dezintegrovaných informačních zdrojů (např. z věcného či geografického hlediska).
5. Otázky, problémy a omezení spojené s faktorem
 1. Úspěšnost BI řešení silně závisí na zájmu uživatelů a zejména vedení podniku BI implementovat,
 2. BI aplikace jsou velmi silně závislé na kvalitě dat transakčních systémů , ze kterých data čerpají,
 3. BI řešení jsou velmi náročné na konsolidaci vstupních dat z různých datových zdrojů,
 4. Efekty BI jsou obtížně měřitelné a mají spíše měkký charakter,
 5. Pro úspěšnost BI je podstatné zvolit správně přístup k řešení a navrhnout správně architekturu.