Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: Dočasné úložiště dat
BI: Dočasné úložiště dat
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F411
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým, Šindelář, R. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení dočasného úložiště dat

Úkolem dočasného úložiště dat (Data Staging Area, DSA) je dočasné uložení extrahovaných dat z produkčních databází s cílem zajistit jejich přípravu a potřebnou kvalitu před vstupem do datového skladu. Pro data v dočasném úložišti je podstatné, že jsou to data detailní, neagregovaná, často nekonsistentní, bez časové dimenze. DSA obsahuje pouze aktuální data, tj. po jejich zpracování v DSA a přenosu do datového skladu nebo tržiště se z DSA odstraní.

Otázky a problémy spojené s nasazením dočasného úložiště dat jsou formulovány ve scénáři (S459).

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Uvolnění výkonu primárních systémů,
  2. Urychluje proces extrakce dat,
  3. Nejedná se o povinnou komponentu,
  4. Snižuje celkové náklady na provoz DWH.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Data nejsou agregována ani historizována,
  2. Data jsou nahrazena po jejich zpracování další dávkou dat,
  3. DataDSA nejsou kontrolována,
  4. Zvyšuje náklady na realizaci DWH