Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Dočasné úložiště dat, Data Staging Area, DSA
Dočasné úložiště dat, Data Staging Area, DSA
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F411
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým, Šindelář, R. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení dočasného úložiště dat
 • Úkolem dočasného úložiště dat ( Data Staging Area, DSA ) je dočasné uložení extrahovaných dat z produkčních databází s cílem zajistit jejich přípravu a potřebnou kvalitu před vstupem do datového skladu.
 • Pro data v dočasném úložišti je podstatné, že jsou to data detailní, neagregovaná, často nekonsistentní, bez časové dimenze .
 • DSA obsahuje pouze aktuální data , tj. po jejich zpracování v DSA a přenosu do datového skladu nebo tržiště se z DSA odstraní.
 • Otázky spojené s nasazením dočasného úložiště dat jsou formulovány ve scénáři (S459).
2. Efekty a přínosy DSA pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Uvolnění výkonu primárních systémů,
 2. Urychluje proces extrakce dat,
 3. Nejedná se o povinnou komponentu,
 4. Snižuje celkové náklady na provoz DWH.
3. Problémy a omezení spojené s DSA
 1. Data nejsou agregována ani historizována,
 2. Data jsou nahrazena po jejich zpracování další dávkou dat,
 3. DataDSA nejsou kontrolována ,
 4. Zvyšuje náklady na realizaci DWH.
4. Poznámka
 • Charakteristika DSA je i v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
 • Obsah přiloženého dokumentu :
  • Obsahové vymezení dočasného úložiště dat,
  • Efekty a přínosy DSA pro kvalitu řízení podniku a IT,
  • Problémy a omezení spojené s DSA.