Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se uplatnění dočasného úložiště dat, DSA
Řeší se uplatnění dočasného úložiště dat, DSA
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S459
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-09-29
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
  1. Představuje DSA efektivní uvolnění výkonů primárních systémů?
  2. Přináší DSA danému projektu pozitivní efekt z finanční a implementační perspektivy,
  3. Disponuje společnost zavádějící DSA dostatkem zdrojů a prostředků pro realizaci DSA?
2. Řešení v úlohách MBI:
  • Zpracování BI Úvodní studie (U431A ),
  • Specifikace přírůstku řešení BI (U432A ),
  • Modelování a návrh řešení BI (U434A ),
  • Návrh transformací dat - ETL (U436A ),
  • Implementace řešení BI, (U437A ).