Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Specifikace přírůstku řešení BI
Specifikace přírůstku řešení BI
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U432A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-09
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel specifikace přírůstku BI
 • Cílem definování přírůstku BI je vytvořit konkrétní zadání pro analýzu a implementaci dalšího přírůstku , tedy rozšíření stávajících řešení a aplikací BI.
2. Obsah specifikace přírůstku BI
 • Přírůstkový přístup je v současné praxi využíván nejčastěji. Obsahuje vyhodnocení aktuálního stavu BI, definování přírůstku BI řešení a určení harmonogramu a ekonomiky navrženého přírůstku. Po celkové verifikaci návrhu zadání přírůstku a odsouhlasení kompetentními pracovníky je zadávací dokumentace zkompletována a slouží jako vstup do dalších fází řešení.
3. Vstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu (D421A ) určující celkovou koncepci řešení a pořadí jednotlivých přírůstků,
 • Katalog požadavků na business intelligence (D462A ),
 • Projektová dokumentace (D463A ) - analýzy a návrhu úloh pro SSBI řešení, výstup z úlohy Analýza a návrh SSBI.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Pro reálné definování přírůstku BI je předpokladem velmi dobrá a kompletní znalost zdrojů , tj. zdrojových databází a aplikací, zejména jejich kvality a dostupnosti.
 • Priority a harmonogram přírůstků je nezbytné odsouhlasit s vedením podniku a případně s vlastníky.
 • Předpokladem správné definice přírůstku je kvalitní dokumentace současného stavu datového skladu, tržišť a ETL procedur.
5. Doporučené praktiky
 • Při dodavatelském způsobu řešení je otázkou, zda ponechat řešení dalšího přírůstku na původním dodavateli , nebo vybírat nového. Pokud je s původním dodavatelem alespoň přiměřené spokojenost, pak je lepší zůstat u původního.
 • Při definování přírůstku je účelné i posoudit možný vývoj nebo změny v produkčních systémech , případně i v dalších aplikacích s vazbami na BI (portály apod.).
6. Klíčové aktivity specifikace přírůstku BI
 • Vyhodnocení aktuálního stavu řešení BI,
 • Specifikace uživatelských požadavků - nových nebo změněných požadavků oproti Úvodní studii nebo předchozím přírůstkům řešení a vyhodnocení aktuálního stavu provozu datového skladu, tržišť, ETL atd. dle provozní dokumentace s určením klíčových problémů a omezení, nároků na aplikační nebo technologický rozvoj.
 • Definování přírůstku - vytvoření zadávací dokumentace přírůstku BI, tj. identifikační a organizační údaje, jako např. cílová skupina uživatelů, sponzor, cíl přírůstku, očekávané efekty, základní funkcionalita.
 • Určení harmonogramu a ekonomiky přírůstku - stanovení především jeho nákladové stránky a celého plánovaného harmonogramu řešení podle jednotlivých etap a termínů.