Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Úvodní studie projektu
Úvodní studie projektu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D421A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Úvodní studie projektu - účel dokumentu
 • Účelem je popsat celkovou koncepci řešení aplikace s respektováním jejích zvláštností a nároků.
2. Obsah dokumentu
 • Úvodní studie projektu obsahuje celkovou koncepci řešení aplikace (např. ERP, CRM apod.), nebo projektu jiného typu s respektováním jejích zvláštností a nároků.
 • Úvodní studie je obvykle podkladem pro přípravu obchodní smlouvy na celé řešení.
 • Má odpovědět na otázku, zdali je aplikace proveditelná tak, aby naplnila očekávané přínosy z jejího zavedení a to tak, aby respektovala rozpočtová omezení.
3. Struktura dokumentu:
 1. Úvodní vymezení dokumentu,
 2. Manažerské shrnutí úvodní studie,
 3. Cíle projektu, očekávané efekty,
 4. Analýza aktuálního stavu podnikové informatiky,
 5. Návrh projektu:
  • Procesní specifikace, funkcionalita,
  • Architektura řešení,
  • Administrace provozu aplikace, systému,
  • Zajištění bezpečnosti v projektu,
 6. Organizace projektu:
  • Řízení projektu,
  • Harmonogram projektu,
  • Zajištění migrace na nový systém,
 7. Služby spojené s projektem:
  • Zajištění upgrade software a techniky,
  • Komplex služeb v rámci projektu,
 8. Garance a pozáruční servis,
 9. Náklady projektu,
 10. Návrh smlouvy.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Zpracování úvodní studie (U411A ).