Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Úvodní studie projektu
Úvodní studie projektu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D421A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Úvodní studie projektu - účel dokumentu

Účelem je popsat celkovou koncepci řešení aplikace s respektováním jejích zvláštností a nároků.

2. Obsah dokumentu

Úvodní studie projektu obsahuje celkovou koncepci řešení aplikace (např. ERP, CRM apod.), nebo projektu jiného typu s respektováním jejích zvláštností a nároků. Úvodní studie je obvykle podkladem pro přípravu obchodní smlouvy na celé řešení. Má odpovědět na otázku, zdali je aplikace proveditelná tak, aby naplnila očekávané přínosy z jejího zavedení a to tak, aby respektovala rozpočtová omezení.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu