Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: OLAP databáze
BI: OLAP databáze
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F408
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým, Šindelář, R. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení OLAP databáze

OLAP databáze představují jednu nebo několik souvisejících a vzájemně propojených OLAP kostek. Ty většinou, na rozdíl od datových skladů již zahrnují předzpracované agregace dat podle definovaných hierarchických struktur dimenzí a jejich kombinací. Varianty OLAP technologie:

 • MOLAP (Multidimensional OLAP) - speciální uložení dat v multidimenzionálních – binárních OLAP kostkách,
 • ROLAP (Relational OLAP) - řeší multidimenzionalitu uložením dat v relační databázi,
 • HOLAP (Hybrid OLAP) - kombinace předchozích přístupů - detailní data v relační databázi a agregace v OLAP kostkách,
 • DOLAP (Desktop OLAP) - umožňuje připojit se k centrálním úložišti OLAP dat a stáhnout si podmnožinu kostky na lokální počítač. Analytické operace - prováděny nad lokální kostkou - výhodné pro mobilní aplikace a podporu mobilních uživatelů,
 • WOLAP (WEB based OLAP) – kombinace OLAP a web technologií.

Otázky a problémy spojené s nasazením OLAP databází jsou formulovány ve scénáři (S456).

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Nabízí využití multidimenzionálních analýz,
 2. Výhodou je transparentní pohled na aktuální data, sloužící jako podklad při rozhodování,
 3. Umožňuje podporu reportingu,
 4. Představuje vstup pro realizaci metod (např. BSC, dynamický BSC atd.),
 5. Podporuje automatizaci plánovacích procesů,
 6. Umožňuje uvolnění lidských zdrojů, kontrolu vývoje reality a porovnání s plánem,
 7. Disponuje funkcemi drill down, drill up, dril through,
 8. Umožňuje předdefinovat jednotnou obchodní logiku, jako například způsob výpočtu ceny produktu apod.,
 9. Disponuje agregovanými ukazateli,
 10. Nabízí předdefinovanou logiku a funkcionalitu (např. identifikaci KPI),
 11. MOLAP : navržený pro rychlé přijímání dat, podporuje slice & dice operace, obsahuje předpřipravené kalkulace a dále je specifický rychlou odezvou při dotazování,
 12. ROLAP: Je specifický podporou rozsáhlého množství dat, kdy rozsah závisí na velikosti zdrojové databáze, umožňuje využití funkcionality zdrojové databáze,
 13. HOLAP: Zahrnuje kumulaci a možné kombinace výše popsaných výhod.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. MOLAP : Je charakteristický prací s omezeným rozsahem dat, kdy dochází ke generování kalkulací již při samotné tvorbě OLAP kostky,
 2. ROLAP : Omezení ROLAP vychází z SQL funkcionality zdrojové databáze, oproti MOLAP disponuje horší dobou odezvy při SQL dotazování,
 3. HOLAP : představuje kumulaci a kombinace výše popsaných nevýhod