Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : OLAP databáze
OLAP databáze
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F408
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým, Šindelář, R. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení OLAP databáze
 • OLAP databáze představují jednu nebo několik souvisejících a vzájemně propojených OLAP kostek. Ty většinou, na rozdíl od datových skladů již zahrnují předzpracované agregace dat podle definovaných hierarchických struktur dimenzí a jejich kombinací.
 • Varianty OLAP technologie:
  • MOLAP (Multidimensional OLAP) - uložení dat v multidimenzionálních binárních OLAP kostkách, data i indexy jsou uloženy ve speciálních binárních strukturách,
  • ROLAP (Relational OLAP) - řeší multidimenzionalitu uložením dat v relační databázi,
  • HOLAP (Hybrid OLAP) - kombinace předchozích přístupů - detailní data v relační databázi a agregace v OLAP kostkách,
  • WOLAP (WEB based OLAP) – kombinace OLAP a web technologií,
 • Otázky spojené s nasazením OLAP databází jsou formulovány ve scénáři (S456).
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Nabízí využití multidimenzionálních analýz ,
 2. Výhodou je transparentní pohled na aktuální data , sloužící jako podklad při rozhodování,
 3. Umožňuje podporu reportingu ,
 4. Představuje vstup pro realizaci metod (např. BSC, dynamický BSC atd.),
 5. Podporuje automatizaci plánovacích procesů ,
 6. Umožňuje uvolnění lidských zdrojů , kontrolu vývoje reality a porovnání s plánem,
 7. Disponuje funkcemi drill down, drill up, dril through ,
 8. Umožňuje předdefinovat jednotnou obchodní logiku , jako například způsob výpočtu ceny produktu apod.,
 9. Disponuje agregovanými ukazateli ,
 10. Nabízí předdefinovanou funkcionalitu (např. identifikaci KPI),
 11. MOLAP : navržený pro rychlé přijímání dat, podporuje slice & dice operace, obsahuje předpřipravené kalkulace a dále je specifický rychlou odezvou při dotazování,
 12. ROLAP: Je specifický podporou rozsáhlého množství dat, kdy rozsah závisí na velikosti zdrojové databáze, umožňuje využití funkcionality zdrojové databáze,
 13. HOLAP: Zahrnuje kumulaci a možné kombinace výše popsaných výhod.
3. Problémy a omezení spojené s faktorem
 1. MOLAP : Je charakteristický prací s omezeným rozsahem dat, kdy dochází ke generování kalkulací již při samotné tvorbě OLAP kostky,
 2. ROLAP : Omezení ROLAP vychází z SQL funkcionality zdrojové databáze, oproti MOLAP disponuje horší dobou odezvy při SQL dotazování,
 3. HOLAP : představuje kumulaci a kombinace výše popsaných nevýhod .
4. Reference:
 • Slánský, D.: Data and Analytics for the 21st Century: Architecture and Governance, Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-16-5.