Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se uplatnění OLAP databází
Řeší se uplatnění OLAP databází
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S456
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V souvislosti s uplatněním OLAP databází se řeší např. tyto otázky:

  1. Je třeba v případě nového řešení založeného na rozvoji předešlého BI projektu OLAP kostku modifikovat, nebo vytvořit zcela novou?
  2. Je vhodnější v konkrétním projektu využít, MOLAP, HOLAP, NEBO ROLAP přístup?
  3. Jaké technologie budou při řešení využívány?
  4. Má nějaká platforma větší předpoklad pro využití v konkrétním projektu?
  5. Disponuje řešitel dostatečnou znalostí business logiky daného problému?