Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zavedení BI do provozu, migrace
Zavedení BI do provozu, migrace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U438A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-09
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel zavedení do provozu BI aplikací
  • Cílem zavedení BI do provozu a migrace je zajistit vytvoření provozního prostředí pro transformace dat, datové sklady, datová tržiště, OLAP databáze, aplikace a další součásti BI řešení. Připravit uživatele BI na práci s aplikacemi BI a jejich efektivní využití.
2. Obsah úlohy
  • Úloha obsahuje zejména prvotní migrace a čištění databází a vytvoření, resp. upgrade technologické infrastruktury , plošné školení uživatelů.
3. Klíčové aktivity zavedení do provozu BI aplikací
  • Prvotní migrace a čištění databází - vzhledem k možným odlišnostem od standardního běhu a z toho vyplývajících problémů se typicky provádí ještě ve fázi implementace pod dohledem vývojového týmu. Úspěch BI migrace ovlivňuje i úroveň řízení provozu celé informatiky, zejména správa databázových serverů, plánování a kontrola průběhu ETL procesů, zařazení problematiky BI do služeb service-desku,
  • Vytvoření, resp. upgrade technologické infrastruktury - vyplývá z návrhů úlohy „Návrh technologické platformy“ a je de facto jejich fyzickou realizací.