Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Návrh technologické platformy přírůstku BI
Návrh technologické platformy přírůstku BI
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U435A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-09
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel návrhu technologické platformy přírůstku BI
 • Účelem návrhu technologické platformy BI přírůstku je specifikovat komplexní nároky na odpovídající softwarové a technické zajištění a současně i některá provozní opatření, vzhledem k potřebám daného přírůstku.
2. Obsah návrhu technologické platformy přírůstku BI:
 • Návrh technologické architektury, fyzický návrh řešení datového skladu a tržišť, fyzický návrh uložení dat,
 • Řešení objemu a nárůstu dat, sizing,
 • Návrh podpory uživatelů v provozu BI, specifikace přístupových práv, návrh komplexního zajištění provozu BI aplikací.
 • Úlohy BI musí navazovat a řídit se běžnými principy celé podnikové informatiky, ale na druhou stranu jejich provoz musí respektovat zvláštnosti BI.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Uplatnění SOA, Service Oriented Architecture - umožňuje vytváření analytických aplikací a jejich řešení v úzké vazbě na podnikové procesy a jejich klíčové funkce. BI na bázi SOA tak představují procesně orientované analytické aplikace. To znamená, že se tím i fyzicky naplňuje výše uvedený koncept řízení podnikové výkonnosti, uplatnění workflow mechanismů a ve svém důsledku se posiluje úroveň integrace a současně flexibility celého podnikového informačního systému.
4. Klíčové aktivity návrhu technologické platformy přírůstku
 • Návrh technologické architektury - Vymezení všech podstatných technologických komponent řešení BI, resp. jejich upgrade, vzhledem k přírůstku. To znamená, že se určuje struktura a parametry technických prostředků, zejména serverů, příp. i úpravy nebo upgrade komunikační infrastruktury. Určuje se i struktura, parametry nebo upgrade operačních systémů, databázových systémů, speciálních prostředků pro správu dat, řízení kvality dat apod.,
 • Fyzický návrh řešení datového skladu a tržišť - fyzický datový model - Návrh jednotlivých databázových tabulek, řešení jejich vazeb, rozdělení do datového skladu a datových tržišť,
 • Fyzický návrh uložení dat - Dosažení takových technologických a provozních parametrů datového skladu nebo tržiště, které by splňovaly běžné nároky na interaktivní komunikaci uživatele s BI řešením,
 • Řešení objemu a nárůstu dat, sizing - Rozsah dat narůstá téměř geometrickou řadou a výpočty, vzhledem k potřebným diskovým kapacitám je třeba realizovat s perspektivou nárůstu dat pro dané časové období několika let. Znamená to však řešit i optimalizaci a efektivní organizaci takto narůstajících dat,
 • Návrh podpory uživatelů v provozu BI - Školení uživatelů, vzhledem k plánovaným aplikacím a technologiím a návrh podpůrných služeb, ať speciálních nebo těch, které jsou součástí služeb informačního systému jako celku (help desk, service desk apod.),
 • Specifikace přístupových práv - Je specifické v tom, že i systém přístupových práv respektuje uspořádání dat, tedy přístupová práva se neurčují pouze k jednotlivým reportům, analýzám, případně OLAP kostkám, ale i k úrovním hodnot podle struktury dimenzí apod.,
 • Návrh komplexního zajištění provozu BI - Definuje nároky na zajištění provozu BI aplikací, zajištění bezpečnosti, nároky na provoz ETL procedur apod.