Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Datové tržiště, DMA
Datové tržiště, DMA
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F406
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým, Šindelář, R. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení datového tržiště
 • Princip datových tržišť (Data Mart, DMA) je obdobný , jako v případě datových skladů.
 • Rozdíl je v tom, že datová tržiště jsou určena pro omezený okruh uživatelů (oddělení, divize, pobočka, závod).
 • Rozlišují se:
  • nezávislá datová tržiště – data vstupují přímo z dočasných úložišť,
  • závislá datová tržiště – plní se primárně z datového skladu, která jsou v současné době preferovaná,
 • Podstatou jsou tak decentralizované „datové sklady“ , které se pak mohou postupně integrovat do celopodnikového řešení.
 • Otázky a problémy spojené s nasazením datových tržišť jsou formulovány ve scénáři (S453),
 • Datové tržiště je tak problémově orientovaný datový sklad, určený pro pokrytí konkrétní problematiky vymezeného okruhu uživatelů a umožňující flexibilní „ad-hoc“ analýzy dat.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. DM poskytuje informace podporující rozhodování manažerů na strategické, taktické a operativní úrovni řízení,
 2. Nabízí uživatelům flexibilní přístup k datům,
 3. V porovnání s DWH lze DM vyvinout levněji a rychleji,
 4. V porovnání s DWH poskytuje kratší dobu odezvy při dotazování,
 5. Disponuje konsolidovanými, konsistentními, agregovanými, subjektově orientovanými daty a historizovanými daty,
 6. Nabízí schopnost získat strukturovaný přehled z velkého množství dat uchovávaných v různorodých databázích,
 7. Umožňuje rychlý a komplexní přístup k rozsáhlému množství dat,
 8. Přístup je zajištěn pouze oprávněným uživatelům právě v takovém rozsahu, který jim přísluší v návaznosti na konkrétní právní politiku příslušné organizace.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Při zavádění nového podnikového informačního systému je ve většině případů nutné realizovat nové DM ,
 2. Pří zásahu do DM je v případě změn dimenzí nutné provést opětovnou agregaci dat ,
 3. Oproti klasickým relačním databázím je DM paměťově náročnější a dochází ve většině případů k delší době odezvy,
 4. Data uložená v DM nelze modifikovat ,
 5. Uživateli je zpřístupněn pouze omezený soubor dat, což může u zaměstnance vést ke špatnému pochopení a k desinformaci kontextu podnikových dat.
4. Reference:
 • Slánský, D.: Data and Analytics for the 21st Century: Architecture and Governance, Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-16-5.