Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se nasazení datového skladu
Řeší se nasazení datového skladu
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S453
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-09-29
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Představuje datový sklad přínosný bod ve vývoji firmy z pohledu strategie společnosti? Bude tento přínos dostatečným faktorem k další investici do budoucího DWH řešení?
 2. Jakým způsobem bude sklad vyvíjen ? (využijí se interní zdroje, dodavatelské, popř. aplikační balík?),
 3. Bude nové DWH řešení představovat rozvoj stávajícího DWH řešení , nebo se bude jednat o implementaci nového DWH řešení?
 4. Jaká platforma bude pro implementaci daného DWH řešení využita?
 5. Jaké nástroje budou při implementaci DWH řešení využity?
 6. Bude vhodné využít způsob ETL, nebo ELT řešení?
 7. Jak se bude rozvíjet obsah DWH?
 8. Jak rychle budou data zprostředkována prostřednictvím DWH?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Zpracování BI Úvodní studie (U431A ),
 • Specifikace přírůstku řešení BI (U432A ),
 • Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ),
 • Modelování a návrh řešení BI (U434A ),
 • Návrh technologické platformy přírůstku (U435A ),
 • Návrh transformací dat - ETL (U436A ),
 • Implementace řešení BI, (U437A ),
 • Zavedení BI do provozu, migrace, (U438A ).