Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Reporting
Reporting
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F410
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Berntová, Z., Lučan, M., Šindelář, R. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-11-22
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení reportingu
 • Reporting představuje komplexní systém informací charakterizujících činnosti společnosti, poskytuje ve vhodné formě a včas podklady pro podporu rozhodování na všech stupních organizační struktury,
 • S reportingem úzece souvisí i možnosti vizualizace a zejména interaktivní vyizualizace umožňující dynamicky měnit zobrazení výstupních informací podle okamžitých požadavků uživatele, včetně využití strategických map, klikovacích map regionů atd. Příkladem může být mapa letišť s vyznačenými trasami a podle volby (kliknutí) i s informacemi o aktuálních spojích, časech, zpožděních.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Monitoring kritických procesů podniku,
 2. Odhalení příčin problémů pomocí včasných a správných informací s možností pohlížení z různých perspektiv a úrovně detailu,
 3. Řízení zaměstnanců a procesů ke zlepšení rozhodování, optimalizace výkonnosti a určení správného budoucího směru fungování společnosti,
 4. Zvýšení transparentnosti v podniku,
 5. Snížení nákladů na zaměstnance,
 6. Jednotný pohled na podnikovou realitu, jelikož existuje pouze jediná verze pravdy,
 7. Možnost běžným zaměstnancům vytvářet vlastní reporty bez podpory IT , tudíž se radikálně snižuje doba dodání informací k příjemci,
 8. Zvýšení produktivity pomocí správně delfínových a provázaných KPI,
 9. Zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a manažery, odstranění informačního šumu,
 10. Podpora efektivity – zaměstnanci mají více času na hlubší analýzy a akce, nemusí ručně konsolidovat informace do pravidelných reportů,
 11. Zlepšení jména organizace,
 12. Podpora r ůstu efektivity práce (zaměstnanci neřeší tvorbu reportů, ale jejich obsah),
 13. Možnost p ředdefinované logiky , díky které nedochází k situacím, kdy výstup dvou reportů tvoří odlišná čísla na základě stejné vypočítávané veličiny,
 14. Historický náhled na informace, kdy lze provádět jejich vzájemné srovnání,
 15. Datový model je přehledný z pohledu pochopení business uživatelů, kdy jsou tito uživatelé schopni generovat reporty i bez předešlé znalosti,
 16. Funkce dril down a dril up,
 17. Navázání dalších aplikací na report (např. kliknutím na jméno dodavatele se otevře mapa s jeho sídlem, atd.),
 18. Integrace s kancelářskými aplikacemi,
 19. Možnost aktivního využití webového prostředí ,
 20. Export reportů do standardních aplikací pro další zpracování a sdílení.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Výstup je závislý na kvalitě zdrojových dat,
 2. Při práci s konsolidovanými daty je třeba zohlednit sofistikovanost využívané technologie ,
 3. Finanční náročnost sofistikovanějších reportingových nástrojů.