Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení a analytika v maloobchodě (retailu)
Řízení a analytika v maloobchodě (retailu)
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO005
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika domény řízení v maloobchodě je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Zaměření a účel domény
 • Kategorizovat úlohy řízení maloobchodu z pohledu operací s daty (evidenční, transakční, reportingové, analytické, plánovací, specifické), vytvořit celkový pohled na řízení podniku v maloobchodě s jeho komponentami a ve všech podstatných souvislostech,
 • Vymezit specifický obsah (reportingové, analytické a plánovací úlohy) a způsob řešení analytiky maloobchodu – Retail Analytics (RA) ,
 • Vytvořit základ pro analýzy vazeb mezi úlohami podnikového řízení a úlohami řízení IT - pro řešení požadavků na soulad byznysu a IT (business – IT alignment).
 • Řešení úloh a jejich vazeb na ostatní objekty řízení musí brát vždy v úvahu specifika maloobchodního podniku viz faktor (F009 ).
3. Oblasti podnikového řízení (skupiny úloh)
 • Poznámka: Odkazy v dalším přehledu vedou na stránky jednotlivých oblastí řízení (skupin úloh). Ty obsahují i odkazy na dílčí úlohy a současně poskytují souhrnné informace o celé oblasti řízení a jeho úlohách, a to v PDF příloze - k prohlédnutí nebo stažení (viz ikonky v záhlaví stránky oblasti řízení):
 • Strategické řízení podniku - (TGQ000 ) - ,
 • Finanční řízení podniku - (TGQ050 ),
 • Řízení závazků (TGQ060 ),
 • Řízení pohledávek (TGQ070 ),
 • Řízení práce a mezd (TGQ080 ),
 • Podnikový controlling - (TGQ090 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb - (TGQ100 ),
 • Řízení nákupu - (TGQ150 ),
 • Řízení skladů - (TGQ200 ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ),
 • Řízení majetku - (TGQ300 ),
 • Marketing - (TGQ350 ),
 • Řízení dopravy - (TGQ400 ),
 • Řízení energií - (TGQ450 ),
 • Retail: Řízení obchodních center (TGQ550XRE )
 • Retail: POS - (TGQ590XRE ).
4. Doporučení
 • Doporučená komplexní řešení s využitím komponent MBI jsou prakticky stejná jako v doméně „Podnikové řízení a analytika“ (DO00 ) v paragrafech 2.2 – 2.6. Komponenty MBI jsou zde podkladem pro řešení vymezující jejich základní obsah a některá doporučení.
5. Kategorizace úloh podnikového řízení v MBI
 • Každá skupina úloh podnikového řízení obsahuje standardně 6 základních úloh a člení se na:
  • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází,
  • Zajištění obchodních a dalších transakcí - realizace finančních, prodejních, nákupních a dalších transakcí,
  • Podnikový reporting - vytváření požadovaných typů sestav,
  • Analytické úlohy v podnikovém řízení - analýzy jednotlivých ukazatelů podle jejich dimenzí,
  • Plánovací úlohy v podnikovém řízení - s respektováním relevantních dimenzí,
  • Úlohy pokročilé analytiky – úlohy data miningu, text miningu, prediktivní úlohy a další.
 • Kromě základních úloh obsahují skupiny úloh další specifické úlohy podnikového řízení, např. inventury skladů, řízení poprodejního servisu apod.
6. Faktory, principy a součásti řešení podnikové analytiky

 • Souhrnný přehled faktorů podnikového řízení je na stránce "Faktory – úvod a souhrnný přehled" (FG0 ).
7. Role v podnikové analytice – náplň a požadované znalosti
 • Souhrnný přehled rolí podnikového řízení je na stránkách (RGQ00 ) a (RGQ30 ).
8. Metody pro řízení podniku Souhrnný přehled metod podnikového řízení
9. Nástroje a aplikace pro podnikové řízení
 • Přehled vybraných aplikací a nástrojů podnikového řízení je na stránce (AGQ00 ).
10. Metriky – ukazatelé v podnikovém řízení
11. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování podnikových ukazatelů
 • Souhrnný přehled dimenzí je na stránce (DIG0 ).
12. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze v řízení podniku
 • Souhrnný přehled dokumentů je na stránce (DGQ01 ).
13. Scénáře – analytické otázky řízení podniku
 • Souhrnný přehled scénářů je na stránkách (SGQ100) a (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně