Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení maloobchodu (retailu)
Řízení maloobchodu (retailu)
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO005
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika domény Řízení maloobchodu (retailu) je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
 • Stránka domény i přiložený dokument bezprostředně navazují na stránku a dokument obsahující základní, souhrnné informace k MBI – „ MBI - mapa řešení “ (DO0 ). Proto se většina informací zde neopakuje, ale odvolává se na zmíněnou základní stránku a dokument.
2. Zaměření a účel domény
 • Poskytnout celkový obraz o řízení maloobchodní firmy , jednotlivých oblastech řízení a možnostech podnikové analytiky,
 • Kategorizovat úlohy podnikového řízení z pohledu operací s daty.
3. Oblasti řízení maloobchodní firmy (skupiny úloh)

3.1. Základní oblasti řízení
 • Strategické řízení podniku - (TGQ000 ),
 • Finanční řízení podniku - (TGQ050 ),
 • Řízení závazků – (TGQ060 ),
 • Řízení pohledávek – (TGQ070 ),
 • Řízení práce a mezd (TGQ080 ),
 • Podnikový controlling - (TGQ090 ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ),
 • Řízení majetku - (TGQ300 ),
 • Marketing - (TGQ350 ),
 • Řízení dopravy - (TGQ400 ),
 • Řízení energií - (TGQ450 ).
3.2. Oblasti řízení maloobchodní firmy
4. Komponenty podnikového řízení

4.1. Úlohy
 • Úlohy a všechny další komponenty řízení byznysu se v MBI odlišují od objektů řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem komponenty (např. pro skupinu úloh TGQ100, pro úlohu UQ104A apod.).
4.2. Scénáře
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.2 , a úvodní stránka (SG0 ).
4.3. Faktory
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.3 , a úvodní stránka (FG0 )..
4.4. Role
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.4 , a úvodní stránka (RG0 ).
4.5. Dokumenty
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.5 , a úvodní stránka (DG0 ).
4.6. Metriky
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.6 , a úvodní stránka (IG0 ).
4.7. Dimenze
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.7 , a úvodní stránka (DIG0 )..
4.8. Aplikace
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.8 , a úvodní stránka (AG0 )..
4.9. Metody
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.9, a úvodní stránka (MG0 )
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně