Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení a analytika v maloobchodě (retailu)
Řízení a analytika v maloobchodě (retailu)
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO005
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Zaměření a účel domény
 • Kategorizovat úlohy řízení maloobchodu z pohledu operací s daty (evidenční, transakční, reportingové, analytické, plánovací, specifické), vytvořit celkový pohled na řízení podniku v maloobchodě s jeho komponentami a ve všech podstatných souvislostech,
 • Vymezit celkový obsah (reportingové, analytické a plánovací úlohy) a způsob řešení analytiky maloobchodu – Retail Analytics (RA) ,
 • Vytvořit základ pro analýzy vazeb mezi úlohami podnikového řízení a úlohami řízení IT - pro řešení požadavků na soulad byznysu a IT (business – IT alignment).
 • Řešení úloh a jejich vazeb na ostatní objekty řízení musí brát vždy v úvahu specifika maloobchodního podniku viz faktor (F009 ).
2. Oblasti podnikového řízení (skupiny úloh)
3. Kategorizace úloh podnikového řízení v MBI
 • Každá skupina úloh podnikového řízení obsahuje standardně 5 základních úloh - podrobnější charakteristika jednotlivých typů úloh je v úvodní doméně (DO0 ) a člení se na:
  • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází,
  • Transakční úlohy - zajištění obchodních a dalších transakcí,
  • Reportingové úlohy - vytváření požadovaných reportů, sestav, výkazů,
  • Analytické úlohy v podnikovém řízení - analýzy ukazatelů prodeje zboží a služeb podle zvolených dimenzí,
  • Plánovací úlohy v podnikovém řízení, tj. plánovaných ukazatelů podle zvolených dimenzí,
 • Další úlohy pro jednotlivé oblasti řízení mají specifický charakter, jako např. inventury, blokování materiálu atd.
4. Analytika maloobchodního podniku, Retail Analytics

4.1. Předmět podnikové analytiky

Vymezení předmětu podnikové analytiky v rámci MBI je dáno třemi výše uvedenými typy úloh – reportingové, analytické, plánovací. Další část paragrafu obsahuje jejich přehled a odkazy na jednotlivé úlohy:

 • Reportingové úlohy:
  • Finanční reporting (UQ053A ), Reporting závazků (UQ063A ), Reporting pohledávek (UQ073A ), Reporting práce a mezd (UQ083A ),
  • Reporting prodeje (UQ103A ), Reporting marketingu (UQ353A),
  • Reporting nákupu (UQ153A ), Reporting skladů a skladových zásob (UQ203A ),
  • Personální reporting (UQ253A ),
  • Reporting majetku a investic (UQ303A ), Reporting dopravy (UQ403A ),
 • Analytické úlohy:
  • Strategické analýzy (UQ001A ),
  • Finanční analýzy (UQ054A ), dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Analýzy závazků (UQ064A ) Analýzy pohledávek (UQ074A ), Mzdové analýzy (UQ084A ),
  • Analýzy v rámci controllingu (UQ094A ),
  • Retail: Prodejní analýzy (UQ584AXRE ), Marketingové analýzy (UQ354A ),
  • Retail: Analýzy nákupu a zásob (UQ554AXRE ),
  • Personální analýzy (UQ254A ),
  • Analýzy majetku a investic (UQ304A ), Retail: Analýzy dopravy (UQ574AXRE ), Analýzy spotřeby anergií (UQ454A ),
 • Plánovací úlohy:
  • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
  • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Plánování mezd (UQ085A ),
  • Plánování v rámci controllingu (UQ095A ),
  • Plánování prodeje zboží a služeb (UQ105A ), Marketingový plán (UQ355A ),
  • Plánování nákupu (UQ155A ),
  • Personální plánování (UQ255A ),
  • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
  • Plánování dopravy (UQ405A ), Plánování spotřeby energií (UQ455A ),
 • Úlohy evidenční, transakční a specifické většinou vytvářejí, kromě jiného, zdroje dat pro výše uvedené úlohy reportingové, analytické a plánovací.
4.2. Faktory, principy a součásti řešení podnikové analytiky
 • Do podnikové analytiky v maloobchodě (Retail Analytics) spadá celá škála technologií a řešení, které se na sebe různě váží, doplňují se, resp. poskytují zcela specifické služby. Jejich souhrnný přehled a hlavní souvislosti jsou na stránce Business Analytics (BA), (FG070 ),
 • K nejčastěji využívaným nástrojům a řešením patří v současné době:
  • celý komplex nástrojů a produktů Business Intelligence (FSG400 ),
  • samoobslužná řešení analytických aplikací – Self Service Business Intelligence (F455 ),
  • řešení vizualizace dat a analytických panelů na obrazovkách uživatelů – dashboardů (F414 ),
  • podpora řešení plánovacích úloh v prostředí Business Intelligence (F453 ),
  • řešení analytických, plánovacích a reportingových úloh na mobilních zařízeních – mobilní BI (F460),
  • nástroje pro řešení prediktivní analytiky (F454 ),
  • komplex nástrojů a technologií pro zpracování a analýzy extrémně velkých objemů dat - Big Data Analytics (F457 ),
 • Řešení analytických, plánovacích a reportingových úloh s podporou IT zasahuje prakticky do všech oblasti řízení podnikového IT . Souhrnný přehled takových úloh nabízí druhá část stránky věnované základním charakteristikám Business Analytics (FG070 ),
 • Vedle technologických faktorů řešení BA jsou pro jeho kvalitu a využití podstatné i faktory, které ho ovlivňují v širším kontextu, zejména:
  • Velikost podniku (FSG000 ),
  • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
  • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
  • Úroveň managementu (FSG050 ) a další.
4.3. Role v podnikové analytice – náplň a požadované znalosti
 • Na řešení úloh podnikové analytiky se podílí komplex pracovníků v jasně vymezených rolích – viz stránka Specialisté pro Business Analytics (RGQ100).
4.4. Doporučené postupy řešení IT v podnikové analytice
 • Postupy řešení úloh odpovídají vesměs použitým nástrojům, resp. jejich skupinám. V tomto případě jsou to standardní IT úlohy a postupy :
  • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
  • Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ),
 • V rámci specifických IT úloh a jejich postupů jsou k dispozici:
  • Tvorba dashboardu a řešení kvalitní vizualizace dat, (U441A ),
  • Realizace prediktivní analýzy, PA, (U442A ),
  • Řešení a využití dolování dat (U445A).
4.5. Metody pro řešení podnikové analytiky
 • Pro řešení projektů BA , tj. výše uvedených IT úloh a postupů se využívají převážně následující metody :
  • Datové modelování (M501 ),
  • Procesní modelování (M502 ),
  • Dimenzionální modelování (M504 ),
 • K řešení vlastního byznys obsahu jsou často využité metody:
  • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
  • Balanced Scorecard, BSC (M002 ),
  • Benchmarking (M005 ),
  • Segmentace zákazníků (M006 ),
  • CPFR, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (M009),
  • Manažerské účetnictví (M033 ),
  • Activity Based Costing, ABC (M035 ),
  • Metody řízení investic (M038 ).
4.6. Nástroje a aplikace pro podnikovou analytiku
 • Komplexní Business Intelligence aplikace představují příklady produktů na stránkách Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ) zahrnují detailnější charakteristiky produktů na následujících stránkách:
  • PowerPivo t: Power Pivot – principy, způsob využití (AQ001A ), Power Pivot – zdroje dat (AQ001B ), Power Pivot – příprava dat (AQ001C ),
  • Power View (AQ001D ),
  • Power BI: Power BI – principy, data, aplikace (AQ002A ), Power BI – vytvoření a správa relací (AQ002B ), Power BI – uživatelské rozhraní (AQ002C ), Power BI Service (AQ002D ), Power BI - mobilní aplikace, přímé dotazování (AQ002E ),
  • Jazyk DAX: DAX pro Power Pivot – principy, základní funkce, (AQ003A ), DAX pro Power Pivot – KPI, time intelligence a další funkce (AQ003B ), DAX pro Power BI (AQ003C ),
  • BellaDati BI (AQ005A ),
  • Tableau (AQ006A ),
  • Qlik View (AQ007A),
  • Plánovací aplikace Targetty (AQ009A ).
4.7. Metriky – ukazatelé v podnikové analytice a řízení, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ).
4.8. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování podnikových ukazatelů
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ).

*** Další paragrafy se již vztahují k řízení podniku v maloobchodě ***

5. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze v řízení podniku
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ),
 • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ).
6. Scénáře – problémy a otázky řízení podniku
 • Řeší se strategické řízení podniku (SQ011 ),
 • Řeší se finanční řízení podniku (SQ051 ),
 • Řeší se řízení závazků (SQ061 ),
 • Řeší se řízení pohledávek (SQ071 ),
 • Řeší se řízení mezd podniku (SQ081 ),
 • Řeší se controlling podniku (SQ091 ),
 • Řeší se řízení prodeje zboží a služeb (SQ100 ),
 • Řeší se rozvoj řízení rozvoje prodeje (SQ101 ),
 • Řeší se rozvoj řízení nákupu (SQ151 ),
 • Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor (SQ201 ),
 • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku (SQ202 ),
 • Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT (SQ203 ),
 • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ),
 • Řeší se řízení skladů (SQ205 ),
 • Řeší se řízení lidských zdrojů (SQ251 ),
 • Řeší se řízení majetku (SQ301 ),
 • Řeší se řízení investic a údržby (SQ302 ),
 • Řeší se marketing (SQ351 ),
 • Řeší se řízení dopravy (SQ401 ),
 • Řeší se řízení energií (SQ451 ),
 • Se standardními úlohami podnikového řízení jsou spojeny otázky a problémy v těchto scénářích:
  • Řeší se rozvoj standardních evidenčních úloh IS (SQ001 ),
  • Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS (SQ002 ),
  • Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS (SQ003 ),
  • Řeší se rozvoj standardních analytických úloh IS (SQ004 ),
  • Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS (SQ005 ).
7. Celkový přehled úloh dle oblastí řízení podniku v maloobchodě

Úlohy podnikového řízení a tedy i řízení v retailu a všechny další objekty se v MBI odlišují od objektů řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem objektu . Úlohy v řízení retailu se člení to těchto skupin:

 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ) :
  • Strategické analýzy (UQ001A ), Formulace podnikové strategie (UQ002A ), Řízení podnikové výkonnosti, KPI, KGI (UQ003A ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ) :
  • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ), Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ), Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ),
  • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
  • Provozní účetnictví (UQ056A ), Pokladna (UQ057A ),
  • Závazky – evidence (UQ061A ),
  • Závazky – transakce (UQ062A ), Závazky - standardní reporting (UQ063A ), Závazky – analýzy (UQ064A ),
  • Pohledávky – evidence (UQ071A ), Pohledávky – transakce (UQ072A ), Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ), Pohledávky – analýzy (UQ074A ),
  • PAM – evidence (UQ081A ), PAM – transakce (UQ082A ), PAM - standardní reporting (UQ083A ), PAM – analýzy (UQ084A ), PAM – plánování (UQ085A ),
 • Podnikový controlling (TGQ090 ) :
  • Controlling – transakce (UQ092A ), Controlling – analýzy (UQ094A ), Controlling – plánování (UQ095A ), Controlling - organizace a správa (UQ096A ),
 • Nákup a zásobovací logistika – zahrnuje řízení nákupu zboží i řízení logistiky, tedy dopravy a dalších obslužných činností (TGQ550XRE ):
  • Retail: Obchodní případ Nákup (UQ552AXRE ),
  • Retail: Analýzy nákupu a zásob (UQ554AXRE ), Retail: Plánování a příprava nákupů (UQ555AXRE ),
  • Retail: Zásobovací (pořizovací) logistika (UQ556AXRE ),
 • Skladování – specifické skladovací operace v maloobchodních podnicích (TGQ560XRE ):
  • Retail: Operativní řízení skladů, transakce (UQ562AXRE ), Retail: Inventury skladů (UQ567AXRE ),
 • Vnitropodniková logistika – zejména zajištění vnitropodnikové dopravy (TGQ570XRE ) :
  • Retail: Operativní řízení požadavků na dopravu (UQ571AXRE ), Retail: Analýzy dopravy (UQ574AXRE ),
 • Prodej – standardní i specifické úlohy prodeje pro maloobchodní podniky, včetně poskytování služeb a poprodejního servisu (TGQ580XRE ) :
  • Retail: Základní prodejní evidence (UQ581AXRE ), Retail: Obchodní případ Prodej, transakce (UQ582AXRE ),
  • Retail: Prodejní analýzy (UQ584AXRE ), Retail: Řízení kategorií, Category Management – CM (UQ585AXRE ),
 • POS - řízení implementace a využití kontrolních pokladen (TGQ590XRE ):
  • Retail: Výběr POS SW (UQ591AXRE ), Retail: Výběr POS HW (UQ592AXRE ), Retail: Nastavení/Parametrizace POS/RM systému (UQ593AXRE ),
  • Retail: Počáteční/Kontinuální import dat pro POS (UQ594AXRE ), Retail: POS: Instalace HW a SW na pobočkách (UQ595AXRE ),
  • Retail: Řešení propojení poboček (UQ596AXRE ), Retail: Proškolení personálu POS (UQ597AXRE ),
  • Retail: Správa položek a cenové politiky (UQ598AXRE ),
 • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ250 ) :
  • Personální evidence (UQ251A ), Personální řízení - základní transakce (UQ252A ),
  • Personalistika - standardní reporting (UQ253A ), Personální analýzy (UQ254A ), Personální plánování (UQ255A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov atd. (TGQ300 ):
  • Evidence majetku (UQ301A ), Řízení majetku – transakce (UQ302A ),
  • Majetek - standardní reporting (UQ303A ), Analýzy majetku (UQ304A ), Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Marketing a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • Marketingové evidence (UQ351A ), Marketingové transakce (UQ352A ),
  • Marketingové analýzy (UQ354A ), Marketingový plán (UQ355A ),
  • Řízení marketingových kampaní (UQ356A ,
 • Řízení energií – zajišťování požadavků na energie a vyhodnocování spotřeby různých druhů energií (TGQ450 ) :
  • Evidence energií (UQ451A ), Řízení energií – transakce (UQ452A ),
  • Řízení energií – analýzy (UQ454A ), Řízení energií – plánování (UQ455A ).
 • Řízení IT v maloobchodním podniku:
  • Strategické řízení IT (DO000 ),
  • Řízení IT služeb (DO100 ),
  • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
  • Řízení provozu IT (DO700 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně