Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení obchodních center
Řízení obchodních center
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ550XOC
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
  • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel a zaměření řízení OC
  • Řízení obchodních center se řadí pracovně do oblasti řízení maloobchodu. Skupina úloh se vztahuje pouze k úlohám, které mají specifický charakter vzhledem k povaze obchodních center. Účelem je vymezit obsah těchto úloh a vazby k základním komponentám řízení. Jsou rozlišeny primárně podle úrovní řízení.
3. Přehled úloh
  • Strategické řízení obchodních center – tvorba strategie, plánů atd. (UQ551AXOC ),
  • Plánování rozvoje obchodních center, řízení výkonnosti portfolia - taktická úroveň (UQ552AXOC ),
  • Operativní řízení obchodních center (UQ553AXOC ),
  • Analytika obchodních center (UQ554AXOC )
  • Plánování obchodních center (UQ555AXOC ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.