Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení obchodních center
Řízení obchodních center
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ550XOC
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1.
1. Účel a zaměření řízení OC
 • Řízení obchodních center se řadí pracovně do oblasti řízení maloobchodu. Skupina úloh se vztahuje pouze k úlohám, které mají specifický charakter vzhledem k povaze obchodních center. Účelem je vymezit obsah těchto úloh a vazby k základním komponentám řízení. Jsou rozlišeny primárně podle úrovní řízení.
2. Přehled úloh
 • Strategické řízení obchodních center – tvorba strategie, plánů atd. (UQ551AXOC ),
 • Plánování rozvoje obchodních center, řízení výkonnosti portfolia - taktická úroveň (UQ552AXOC ),
 • Operativní řízení obchodních center (UQ553AXOC ),
 • Analytika obchodních center (UQ554AXOC )
 • Plánování obchodních center (UQ555AXOC ).
3. Metriky úloh
 • Základní metriky řízení retailu (ISGQ50XRE ),
 • Metriky řízení obchodních center (ISGQ51XRE),
 • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
 • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
 • Metriky výkonnosti prodeje a poskytování služeb (ISGQ15 ),
 • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
 • Metriky řízení majetku (ISGQ56 ).
4. Dimenze
5. Role
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ).
7. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ).
8. IT v řízení obchodních center:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ), */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),

Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.