Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Pracovníci podniku mimo IT
Pracovníci podniku mimo IT
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RGQ30
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Pracovníci podniku:
 • Uživatel IT služeb (RQ031 ),
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ),
 • Vlastník byznys procesu (RQ033 ),
 • Vlastník business požadavku (RQ034 ),
 • Podnikový právník (RQ035 ),
 • Pracovník podnikového HR (RQ036 ),
 • Obchodník (RQ037 ),
 • Ekonom (RQ038 ),
 • Účetní (RQ039 ),
 • Pokladní (RQ040 ),
 • Správce majetku (RQ041 ),
 • Pracovník útvaru marketingu (RQ042 ),
 • Pracovník útvaru dopravy (RQ043 ),
 • Technolog (RQ051 ),
 • Konstruktér (RQ052 ),
 • Výrobní dispečer (RQ053 ),
 • Controller (RQ054),
 • Treasurer (RQ055).
2. Podíl rolí skupiny na řešení úloh:
 • Uživatelské role podniku působí v jednotlivých skupinách úloh domény IT v řízení podniku (DOQ00), a podle své působnosti i na skupinách úloh v rámci domén řízení IT. Postavení vybraných rolí ve skupinách úloh je obsaženo v dalších bodech.
 • Role Uživatel “ se podílí v IT především na užití aplikací, tj. na skupině úloh Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • Role Metodik, klíčový uživatel “, „ Vlastník byznys procesu “, „ Vlastník business požadavku “ a ve specifických oblastech i „Podnikový právník“ se podílejí především na skupinách úloh Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ), Návrh a realizace IT služeb (TG101 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů v doméně Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ).
 • Role Pracovník podnikového HR “ se podílí především na skupinách úloh Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ) a Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ).
 • Role Obchodník “ se podílí především na skupinách úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ), Marketing (TGQ350 ), případně Retail: Prodej (TGQ580XRE) a v rámci IT na skupině úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Role Ekonom “, a „ Účetní “ se podílejí především na skupinách úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ), Controlling (TGQ090 ) a v rámci IT na Řízení nákladů na IT (TG301 ) a Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ).
 • Role Správce majetku “ se podílí především na skupině úloh Řízení majetku (TGQ300 ).
 • Role Pracovník útvaru marketingu “ se podílí především na skupině úloh Marketing (TGQ350 ).
 • Role Pracovník útvaru dopravy “ se podílí především na skupině úloh Řízení dopravy (TGQ400 ).
 • Role Technolog “, „ Konstruktér “ a „ Výrobní dispečer “ se podílejí především na skupinách úloh řízení výroby, tj. (TGQ500XMN ), (TGQ510XMN ), (TGQ520XMN ) a (TGQ530XMN ).
 • Role Controller “ a " Treasure r“ se podílí především na skupině úloh Controlling (TGQ090 ).