Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Pracovníci podniku - základ
Pracovníci podniku - základ
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RGQ30
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Poznámka:
  • Celková charakteristika rolí zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel skupiny rolí
  • Účelem skupiny rolí je vymezit jejich funkční náplň, požadované znalosti a dovednosti a kompetence pracovníků představující obecný základ, tj. bez vazby na konkrétní oblast řízení firmy.
3. Přehled rolí
  • Manažer organizační jednotky byznysu (RQ008 ),
  • Byznys manažer (RQ009 ),
  • Uživatel IT služeb (RQ031 ),
  • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ),
  • Vlastník byznys procesu (RQ033 ),
  • Vlastník business požadavku (RQ034 ).
4. Podíl rolí skupiny na řešení úloh