Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vlastník byznys procesu
Vlastník byznys procesu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ033
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vlastník byznys procesu - funkční náplň role
  1. návrh procesu a metrik pro jeho hodnocení (KGI, KPI),
  2. analýza jednotlivých činností a aktérů procesu,
  3. analýza časové a finanční náročnosti průběhu procesu,
  4. analýza kvality výstupů procesu,
  5. návrh opatření pro odstranění slabých míst procesu, případně reengineering procesu.
2. Požadované znalosti role
  1. analytické metody v oblasti informatiky (zejména procesní modelování),
  2. kvalifikované využívání aplikačních software podporujících proces a interpretace získaných výsledků,
  3. způsob specifikace a formalizace požadavků na další rozvoj IT služeb souvisejících s procesem.