Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení nákupu
Řízení nákupu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ150
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření řízení nákupu
 • Dosahovat požadované ekonomické výhodnosti realizovaných nákupů ,
 • Zajistit efektivní, rychlé provádění nákupních operací ,
 • Poskytovat analytické a plánovací podklady o realizaci jednotlivých nákupních operací.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence nákupů a nákupních operací (UQ151A ) - aktualizace základních údajů databází nákupů, pokud jde o nového dodavatele, nové zboží nebo materiál apod. – ( Evid. ),
 • Transakce: Realizace nákupních transakcí (UQ152A ) - vyvolané událostí, např. požadavkem na nákup, příchodem nové nabídky dodavatele, následně zařazení a vyhodnocení požadavku, nebo nabídky (ekonomické, vzhledem k zásobám) - vyjádření podnikovému útvaru nebo dodavateli atd. - označované souhrnně jako Obchodní případ Nákup – ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting nákupů (UQ153A ) - vytváření standardních reportů nákupu – ( Report ),
 • Analýzy: Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ) - analýzy nákupů podle různých hledisek (zboží, dodavatelů atd.) a jejich časového vývoje – ( Anal. ),
 • Plánování: Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ) - plánování nákupů zboží a služeb a zjišťování budoucí, resp. předpokládané jejich potřeby – ( Plány ),
 • Řízení kategorií – Category management – ( CM ),
 • Nákup – pokročilá analytika (UQ159A ) – ( PA ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • Řeší se rozvoj řízení nákupu“ (SQ151 ),
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řízení nákupu
 • Celkový přehled rolí vážících se k řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení nákupu“ (DSGQ15 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Metriky řízení nákupu zboží pro obchod“ (ISGQ30 ),
 • Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu“ (ISGQ35),
 • Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM)“ (ISGQ13),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Vazby řízení nákupu na ostatní oblasti řízení podniku:
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • analýzy nákupů (UQ154A ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • plánování a rozvrhování nákupních operací (UQ555AXRE) – navazují na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční řízení (TGQ050 ):
  • transakční operace - obchodní případ Nákup (UQ152A ) – faktury a další dokumenty v návaznosti na obchodní operace představují vstupy pro účetní transakce (UQ052A ),
  • plánování a rozvrhování nákupních operací (UQ155A ) – představují podklady pro přípravu souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
  • analýzy (UQ064A ) a reporting (UQ063A ) závazků představují podklad pro řízení nákupů a řízení vztahů k dodavatelům,
 • Řízení prodeje (TGQ100 ):
  • analýzy (UQ104A ) a reporting (UQ103A ) prodeje jsou podkladem pro operativní zajištění nákupů, prodejních transakcí (UQ152A ) a plánování nákupů a nákupních operací (UQ155A ),
 • Řízení skladů (TGQ200 ):
  • nákupní operace, resp. transakce (UQ152A ) představují obvyklé vstupy pro skladové operace (UQ202A ) – dodací listy, reklamační protokoly atd.,
  • analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ), resp. reporting skladů (UQ203A ) jsou obvykle vstupem pro plánování (UQ155A ) i operativní řešení nákupů (UQ152A ),
 • Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ),
  • personální evidence (UQ251A ) a personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – jsou jedním ze vstupů jak pro řešení operativního zajištění personálních kapacit nákupu (UQ152A ), tak pro plánování nákupů v podniku vzhledem ke stávajícím nebo očekávaným personálním zdrojům a jejich strukturám (UQ155A ),
 • Řízení IT – zejména řízení IT služeb (DO100 ):
  • ve vazbě k IT jsou na řízení nákupu podniku speciálně vázané úlohy Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ), Řízení nákupu IT služeb (U133A ) a Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb (U134A ).
10. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
11. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace. Přehled vybraných nástrojů zejména pro podnikovou analytiku je na stránkách:
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
  • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
  • Power BI“ (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.