Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení nákupu
Řízení nákupu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ150
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení nákupu. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření řízení nákupu
 • Dosahovat požadované ekonomické výhodnosti realizovaných nákupů ,
 • Zajistit efektivní, rychlé provádění nákupních operací .
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence nákupů a nákupních operací (UQ151A ) - aktualizace základních údajů databází nákupů, pokud jde o nového dodavatele, nové zboží nebo materiál apod. – ( Evid. ),
 • Transakce: Realizace nákupních transakcí (UQ152A ) - vyvolané událostí, např. požadavkem na nákup, příchodem nové nabídky dodavatele, následně zařazení a vyhodnocení požadavku, nebo nabídky (ekonomické, vzhledem k zásobám) - vyjádření podnikovému útvaru nebo dodavateli atd. - označované souhrnně jako Obchodní případ Nákup – ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting nákupů (UQ153A ) - vytváření standardních reportů nákupu – ( Report ),
 • Analýzy: Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ) - analýzy nákupů podle různých hledisek (zboží, dodavatelů atd.) a jejich časového vývoje – ( Anal. ),
 • Plánování: Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ) - plánování nákupů zboží a služeb a zjišťování budoucí, resp. předpokládané jejich potřeby – ( Plány ),
 • Řízení kategorií – Category management – ( CM ),
 • Nákup – pokročilá analytika (UQ159A ) – ( PA ).
4. Metriky úloh
 • Metriky řízení nákupu zboží (ISGQ30 ),
 • Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu (ISGQ35XMN ),
 • Metriky řízení skladů firmy (ISGQ40 ).
5. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze firmy (DIGQ30 ),
 • Externí partneři firmy (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze firmy (DIGQ05 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ).
6. Role v řízení nákupu
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení firmy (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
9. IT v řízení nákupu:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ WMS pro řízení skladů (F310 ), **/ Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ) */Elektronické zásobování - e-Procurement (F351 ), */Elektronická tržiště - e-Marketplace (F352 ), */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ), */ Prediktivní analytika zejména pro prognózování nákupů (F454 ),

10. Scénáře - otázky, problémy
 • Řeší se rozvoj řízení nákupu“ (SQ151 ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.