Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení nákupu
Řízení nákupu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ150
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Řízení nákupu“ – přehled úloh
 • Evidence: Evidence nákupů a nákupních operací - (UQ151A ) - aktualizace základních údajů databází nákupů, pokud jde o nového dodavatele, nové zboží nebo materiál apod.,
 • Transakce: Realizace nákupních transakcí - (UQ152A ) - vyvolané událostí, např. požadavkem na nákup, příchodem nové nabídky dodavatele, následně zařazení a vyhodnocení požadavku, nebo nabídky (ekonomické, vzhledem k zásobám) - vyjádření podnikovému útvaru nebo dodavateli atd. - označované souhrnně jako O bchodní případ Nákup ,
 • Reporting: Reporting nákupů - (UQ153A ) - vytváření standardních reportů nákupu,
 • Analýzy: Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb - (UQ154A ) - analýzy nákupů podle různých hledisek (zboží, dodavatelů atd.) a jejich časového vývoje,
 • Plánování: Plánování, rozvrhování nákupních operací - (UQ155A ) - plánování nákupů zboží a služeb a zjišťování budoucí, resp. předpokládané jejich potřeby,
 • Nákup – pokročilá analytika (UQ159A ).
2. Scénáře - otázky, problémy
 • „Řeší se rozvoj řízení nákupu“ (SQ151 ).
3. Účel a zaměření skupiny úloh „Řízení nákupu“
 • Účelem skupiny úloh je:
  • dosahovat požadované e konomické výhodnosti realizovaných nákupů , při požadované kvalitě, objemu a sortimentu nakupovaných zboží, materiálů a služeb,
  • zajistit efektivní, rychlé provádění nákupních operací s vysokou flexibilitou vzhledem k požadavkům podniku a možnostem dodavatelů,
  • poskytovat pracovníkům nákupu (manažerům, obchodníkům) kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o celkové orientaci nákupů podniku i o realizaci jednotlivých nákupních operací.
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Na kvalitu a úspěšnost prodeje působí většina faktorů ve skupině Byznys prostředí (FG000 ), např. Stav hospodářského prostředí (F030 ) nebo Podniková kultura (F050 ),
 • Řízení nákupu je ovlivněno zejména kvalitou a způsobem využití faktorů definovaných na aplikační úrovni IT - pro nákupní transakce úrovní celopodnikových aplikací, ERP (F300 ), aplikací eBusinessu , zejména eShopu (F350 ), elektronického zásobování (F351 ), elektronických tržišť (F352 ) a elektronických aukcí (F353) a rovněž mobilních aplikací (F550 ).
 • Pro nákupní analýzy a plánování se využívá aplikací business intelligence (FSG400 ).
5. „Řízení nákupu“ – vazby na ostatní oblasti podnikového řízení
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • analýzy nákupů (UQ154A ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • plánování a rozvrhování nákupních operací (UQ555AXRE) – navazují na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční řízení (TGQ050 ):
  • transakční operace - obchodní případ Nákup (UQ152A ) – faktury a další dokumenty v návaznosti na obchodní operace představují vstupy pro účetní transakce (UQ052A ),
  • plánování a rozvrhování nákupních operací (UQ155A ) – představují podklady pro přípravu souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
  • analýzy (UQ064A ) a reporting (UQ063A ) závazků představují podklad pro řízení nákupů a řízení vztahů k dodavatelům,
 • Řízení prodeje (TGQ100 ):
  • analýzy (UQ154A ) a reporting (UQ153A ) prodeje jsou podkladem pro operativní zajištění nákupů (UQ102A ) a plánování nákupů a nákupních operací (UQ105A ),
 • Řízení skladů (TGQ200 ):
  • nákupní operace, resp. transakce (UQ152A ) představují obvyklé vstupy pro skladové operace (UQ202A ) – dodací listy, reklamační protokoly atd.,
  • analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ), resp. reporting skladů (UQ203A ) jsou obvykle vstupem pro plánování (UQ155A ) i operativní řešení nákupů (UQ152A ),
 • Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ),
  • personální evidence (UQ251A ) a personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – jsou jedním ze vstupů jak pro řešení operativního zajištění personálních kapacit nákupu (UQ152A ), tak pro plánování nákupů v podniku vzhledem ke stávajícím nebo očekávaným personálním zdrojům a jejich strukturám (UQ155A ),
 • Řízení IT – zejména řízení IT služeb (DO100 ):
  • ve vazbě k IT jsou na řízení nákupu podniku speciálně vázané úlohy Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ), Řízení nákupu IT služeb (U133A ) a Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb (U134A ).
6. Metriky a dimenze pro „Řízení nákupu“
 • Objem nákupů za stanovený čas (IQ3001 ),
 • Počet reklamací a objem reklamovaného zboží (IQ3002 ),
 • Náklady na zajištění nákupu zboží (IQ3003 ), Dodací lhůta (IQ3004 ),
 • Nekvalita zboží (IQ3005 ), Počet dodavatelů (IQ3006 ),
 • Signální hodina (IQ3007 ), Optimální velikost dodávky (IQ3008 ).
7. Dimenze
 • Analýzy a plánování nákupu se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na:
  • dimenzích ekonomických (DIGQ05 ),
  • na dimenzích obchodních (DIGQ30 ),
  • dimenzích externích partnerů podniku (DIGQ10 ).
8. Aplikace pro řízení nákupu
 • Řešení nákupních transakcí a vytváření nákupních databází je obvykle součástí ERP aplikací, jako např. Microsoft Dynamics AX (AQ101A ) a Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ).
 • Další přehledy a informace k produktům jsou např. na adresách CVIS http://www.cvis.cz/index_cz.htm nebo SYSTEMONLINE http://www.systemonline.cz/ .
9. Účast rolí pracovníků na úlohách „Řízení nákupu“
 • Za řízení nákupů má hlavní zodpovědnost manažer obchodu (RQ004 ) a generální ředitel, CEO (RQ001 ) . Za nákup IT služeb, má hlavní zodpovědnost informační ředitel, CIO (R101 ), vlastní obchodní operace v IT zajišťuje obchodník v IT (R201 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ),
 • Evidence nákupu (DQ152A), Evidence požadavků na nákup (DQ153A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A), Evidence dodavatelských cen (DQ155A).
 • Výstupem jsou zejména:
  • Plány nákupu (DQ161A),
  • Výkazy nákupu (DQ166A),
  • Analýzy nákupu (DQ171A),
  • Přehledy blokování a odblokování zásob (DQ181A).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.