Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení nákupu
Dokumenty a data řízení nákupu
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ15
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 • Evidence materiálů (DQ156A),
 • Evidence reklamací na dodavatele (DQ157A),
 • Evidence požadavků na nákup (DQ153A),
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ),
 • Nákupní objednávka (DQ151B ),
 • Dodací list přijatý (DQ162A),
 • Nákupní faktura (DQ151C ),
 • Výkazy nákupu (DQ166A),
 • Přehledy blokování a odblokování zásob (DQ181A),
 • Analýzy nákupu (DQ171A ),
 • Plány nákupu (DQ161A).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení nákupu (TGQ150 ). Ve vztahu k IT se promítají především do skupiny úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ). V případě rozvoje IT, resp. jejich aplikací pak se vztahují především ke skupině úloh Řešení projektu implementace ERP (TG420 ).
 • Obchodní dokumenty – Nákup jsou předmětem zpracování úloh Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ) a Realizace nákupních transakcí (UQ152A ).
 • Evidence nákupu, Evidence požadavků na nákup, Evidence dodavatelů a Evidence dodavatelských cen jsou výstupem a dále podkladem pro úlohy Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ) a Realizace nákupních transakcí (UQ152A ).
 • Plány nákupu jsou výstupem úlohy Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ).
 • Výkazy nákupu a Přehledy blokování a odblokování zásob jsou výstupem úlohy Nákup - standardní reporting (UQ153A ).
 • Analýzy nákupu jsou výstupem úlohy Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
  • Řízení IT podniku (DO001 ).