Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výkazy nákupu
Výkazy nákupu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ166A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Výkazy nákupu“ - účel dokumentů
  • Účelem je poskytovat podle potřeby přehledy o objemu nákupu, jeho úspěšnosti a jeho vývoji v čase pro analytické, plánovací i kontrolní účely.
2. Obsah dokumentů
  1. Výkazy nákupu tvoří celou skupinu přehledů a reportů, která se doplňuje a upravuje podle konkrétní potřeby. Ke standardním výkazům nákupu např. patří:
    1. Zaúčtované nákupní faktury (DQ151D ),
    2. Přehled nákupních objednávek (DQ166B ),
    3. Přehledy blokování a odblokování zásob (DQ181A).
3. Vznik a aktualizace dokumentů
  • Úloha : „Reporting nákupů“ (UQ153A ).