Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dodací list přijatý
Dodací list přijatý
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ162A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-11
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dodací list přijatý“ - účel dokumentu
 • Účelem je specifikovat všechny informace naturálního charakteru spojené s dodávkou zboží, nebo materiálu od dodavatele.
2. Obsah dokumentu
 1. Id. dodacího listu ,
 2. Dodavatel:
  1. Id. dodavatele, Název dodavatele, Adresa, DIČ, IČ, Číslo bankovního účtu, IBAN, SWIFT,
 3. Doklad:
  1. Datum vytvoření dokladu, Datum odeslání dokladu,
 4. Dodávka:
  1. Číslo objednávky, Způsob dodávky,
 5. Předmět dodávky : Id. zboží, Název zboží, Množství.