Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence dodavatelských cen
Evidence dodavatelských cen
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ155A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence dodavatelských cen“ - účel evidence
 • Představuje evidenci dodavatelských cen zboží a služeb pro analytické účely a jako podklady pro přípravu dokumentů obchodních případů nákupu.
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny informace o aktuálních dodavatelských cenách pro účely plánování nákupu a přípravu obchodních případů.
2. Obsah evidence
 1. Dodavatel:
  1. Id. dodavatele, Obchodní název dodavatele, IČ (identifikační číslo dodavatele),
  2. Adresa dodavatele, Kontaktní osoba dodavatele pro otázky cen, Kontaktní údaje dodavatele pro ceny,
 2. Vybrané materiály, zboží, služby :
  1. Id. materiálu, zboží, služby,
  2. Název materiálu, zboží, služby,
  3. Kategorie, typ,
 3. Cena:
  1. Měrná jednotka, Měna, DPH, Jednotková cena bez DPH, Jednotková cena včetně DPH, Možnosti slev.
3. Zpracování evidence
 • „Evidence dodavatelů, materiálů, nákupů a nákupních operací“ (UQ151A ),
 • "Evidence nákupů v rámci OVM" (UQ771AXGO ).