Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Podnikové řízení a analytika
Podnikové řízení a analytika
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika domény Podnikové řízení a analytika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
 • Stránka domény i přiložený dokument bezprostředně navazují na stránku a dokument obsahující základní, souhrnné informace k MBI – „ MBI - mapa řešení “ (DO0 ). Proto se většina informací zde neopakuje, ale odvolává se na zmíněnou základní stránku a dokument.
2. Zaměření a účel domény
 • Poskytnout celkový obraz o řízení firmy , jednotlivých oblastech řízení a možnostech podnikové analytiky,
 • Kategorizovat úlohy podnikového řízení z pohledu operací s daty.
3. Oblasti podnikového řízení (skupiny úloh)
 • Strategické řízení podniku - (TGQ000 ),
 • Finanční řízení podniku - (TGQ050 ),
 • Řízení závazků – (TGQ060 ),
 • Řízení pohledávek – (TGQ070 ),
 • Řízení práce a mezd (TGQ080 ),
 • Podnikový controlling - (TGQ090 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb - (TGQ100 ),
 • Řízení nákupu - (TGQ150 ),
 • Řízení skladů - (TGQ200 ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ),
 • Řízení majetku - (TGQ300 ),
 • Marketing - (TGQ350 ),
 • Řízení dopravy - (TGQ400 ),
 • Řízení energií - (TGQ450 ).
4. Úlohy podnikového řízení dle typů
 • Kategorizace úloh řízení je vymezena detailněji v dokumentu základní stránky (DO0 ) – paragraf 4.
4.1. Úlohy evidenční
 • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ),
 • Závazky – evidence (UQ061A ), Pohledávky – evidence (UQ071A ),
 • PAM – evidence (UQ081A ),
 • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází prodeje (UQ101A ),
 • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ),
 • Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ),
 • Personální evidence (UQ251A ),
 • Evidence majetku (UQ301A ),
 • Marketingové evidence (UQ351A ),
 • Evidence dopravy (UQ401A ),
 • Evidence energií (UQ451A ),
4.2. Úlohy transakční
 • Nastavení systému řízení podnikové výkonnosti (UQ003A ), Řízení podnikové výkonnosti (UQ004A ),
 • Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ), Provozní účetnictví (UQ056A ), Pokladna (UQ057A),
 • Závazky – transakce (UQ062A ), Pohledávky – transakce (UQ072A ),
 • PAM – transakce (UQ082A ),
 • Controlling – transakce (UQ092A ), Controlling - organizace a správa (UQ096A ),
 • Realizace prodejních transakcí (UQ102A ), Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ), Cenová tvorba, příprava ceníků zboží (UQ108A ), Řízení poprodejního servisu, transakce (UQ109A ), Reklamační řízení (UQ110A ),
 • Realizace nákupních transakcí (UQ152A ),
 • Realizace standardních skladových transakcí (UQ202A ), Oceňování skladových zásob (UQ205A ), Inventury skladů (UQ206A ), Řízení expedičních skladů (UQ207A ), Zavedení skladu do logistického řetězce (UQ208A ), Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek (UQ209A ),
 • Personální řízení - základní transakce (UQ252A ),
 • Řízení majetku – transakce (UQ302A ),
 • Marketingové transakce (UQ352A ), Řízení marketingových kampaní (UQ356A ),
 • Doprava – transakce (UQ402A ),
 • Řízení energií – transakce (UQ452A ),
4.3. Reportingové úlohy
 • Finanční reporting (UQ053A ), Reporting závazků (UQ063A ), Reporting pohledávek (UQ073A ), Reporting práce a mezd (UQ083A ),
 • Reporting prodeje (UQ103A ), Reporting marketingu (UQ353A ),
 • Reporting nákupu (UQ153A ), Reporting skladů a skladových zásob (UQ203A ),
 • Personální reporting (UQ253A ),
 • Reporting majetku a investic (UQ303A ), Reporting dopravy (UQ403A ),
4.4. Analytické úlohy
 • Strategické analýzy (UQ001A ),
 • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ),
 • Analýzy výnosů podniku (UQ054D ), Analýzy nákladů podniku (UQ054E ),
 • Analýzy závazků (UQ064A ), Analýzy pohledávek (UQ074A ), Mzdové analýzy (UQ084A ),
 • Analýzy v rámci controllingu (UQ094A ),
 • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ), Marketingové analýzy (UQ354A ),
 • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ),
 • Personální analýzy (UQ254A ),
 • Analýzy majetku a investic (UQ304A ), Dopravní analýzy (UQ404A ), Analýzy spotřeby anergií (UQ454A ),
4.5. Plánovací úlohy
 • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Plánování mezd (UQ085A ),
 • Plánování v rámci controllingu (UQ095A ),
 • Plánování prodeje zboží a služeb (UQ105A ), Marketingový plán (UQ355A ),
 • Plánování nákupu (UQ155A ),
 • Personální plánování (UQ255A ),
 • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Plánování dopravy (UQ405A ), Plánování spotřeby energií (UQ455A ),
4.6. Úlohy pokročilé analytiky
 • Strategie – pokročilá analytika (UQ009A ),
 • Finance – pokročilá analytika (UQ079A ),
 • Prodej – pokročilá analytika (UQ109A ),
 • Nákup – pokročilá analytika (UQ159A ),
 • Sklady – pokročilá analytika (UQ209A ),
 • Personální zdroje – pokročilá analytika (UQ259A ),
 • Majetek – pokročilá analytika (UQ309A ),
 • Marketing – pokročilá analytika (UQ359A ).
5. Komponenty podnikového řízení

5.1. Úlohy
 • Úlohy a všechny další komponenty řízení byznysu se v MBI odlišují od objektů řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem komponenty (např. pro skupinu úloh TGQ100, pro úlohu UQ104A apod.).
5.2. Scénáře
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.2 , a úvodní stránka (SG0 ).
5.3. Faktory
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.3 , a úvodní stránka (FG0 )..
5.4. Role
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.4 , a úvodní stránka (RG0 ).
5.5. Dokumenty
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.5 , a úvodní stránka (DG0 ).
5.6. Metriky
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.6 , a úvodní stránka (IG0 ).
5.7. Dimenze
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.7 , a úvodní stránka (DIG0 )..
5.8. Aplikace
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.8 , a úvodní stránka (AG0 )..
5.9. Metody
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.9, a úvodní stránka (MG0 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně