Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Podnikové řízení a analytika
Podnikové řízení a analytika
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Zaměření a účel domény
 • Kategorizovat úlohy podnikového řízení z pohledu operací s daty (evidenční, transakční, reportingové, analytické, plánovací, specifické), vytvořit celkový pohled na podnikové řízení s jeho komponentami a ve všech podstatných souvislostech,
 • Vymezit celkový obsah (reportingové, analytické a plánovací úlohy) a způsob řešení podnikové analytiky – Business Analytics (BA) ,
 • Vytvořit základ pro analýzy vazeb mezi úlohami podnikového řízení a úlohami řízení IT - pro řešení požadavků na soulad byznysu a IT (business – IT alignment).
2. Oblasti podnikového řízení (skupiny úloh)
3. Kategorizace úloh podnikového řízení v MBI
 • Každá skupina úloh podnikového řízení obsahuje standardně 5 základních úloh - podrobnější charakteristika jednotlivých typů úloh je v úvodní doméně (DO0 ) a člení se na:
  • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází,
  • Transakční úlohy - zajištění obchodních a dalších transakcí,
  • Reportingové úlohy - vytváření požadovaných reportů, sestav, výkazů,
  • Analytické úlohy v podnikovém řízení - analýzy ukazatelů prodeje zboží a služeb podle zvolených dimenzí,
  • Plánovací úlohy v podnikovém řízení, tj. plánovaných ukazatelů podle zvolených dimenzí,
 • Další úlohy pro jednotlivé oblasti řízení mají specifický charakter, jako např. inventury, blokování materiálu atd.
4. Podniková analytika, Business Analytics

4.1. Předmět podnikové analytiky

Vymezení předmětu podnikové analytiky v rámci MBI je dáno třemi výše uvedenými typy úloh – reportingové, analytické, plánovací. Další část paragrafu obsahuje jejich přehled a odkazy na jednotlivé úlohy:

 • Reportingové úlohy:
  • Finanční reporting (UQ053A ), Reporting závazků (UQ063A ), Reporting pohledávek (UQ073A ), Reporting práce a mezd (UQ083A ),
  • Reporting prodeje (UQ103A ), Reporting marketingu (UQ353A),
  • Reporting nákupu (UQ153A ), Reporting skladů a skladových zásob (UQ203A ),
  • Personální reporting (UQ253A ),
  • Reporting majetku a investic (UQ303A ), Reporting dopravy (UQ403A ),
  • Reporting výrobních zakázek (UQ503AXMN ), Reporting TPV (UQ513AXMN ), Reporting DŘV (UQ533AXMN ),
 • Analytické úlohy:
  • Strategické analýzy (UQ001A ),
  • Finanční analýzy (UQ054A ), dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Analýzy závazků (UQ064A ) Analýzy pohledávek (UQ074A ), Mzdové analýzy (UQ084A ),
  • Analýzy v rámci controllingu (UQ094A ),
  • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ), Marketingové analýzy (UQ354A ),
  • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ),
  • Personální analýzy (UQ254A ),
  • Analýzy majetku a investic (UQ304A ), Dopravní analýzy (UQ404A ), Analýzy spotřeby anergií (UQ454A ),
  • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ), Analýzy výroby OŘV (UQ524AXMN ), DŘV (UQ534AXMN ),
 • Plánovací úlohy:
  • Formulace podnikové strategie (UQ002A ),
  • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Plánování mezd (UQ085A ),
  • Plánování v rámci controllingu (UQ095A ),
  • Plánování prodeje zboží a služeb (UQ105A ), Marketingový plán (UQ355A ),
  • Plánování nákupu (UQ155A ),
  • Personální plánování (UQ255A ),
  • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
  • Plánování dopravy (UQ405A ), Plánování spotřeby energií (UQ455A ),
  • Plánování výrobních zakázek (UQ505AXMN ),
 • Úlohy evidenční, transakční a specifické většinou vytvářejí, kromě jiného, zdroje dat pro výše uvedené úlohy reportingové, analytické a plánovací.
4.2. Faktory, principy a součásti řešení podnikové analytiky
 • Do podnikové analytiky (Business Analytics) spadá celá škála technologií a řešení, které se na sebe různě váží, doplňují se, resp. poskytují zcela specifické služby. Jejich souhrnný přehled a hlavní souvislosti jsou na stránce Business Analytics (BA), (FG070 ),
 • K nejčastěji využívaným nástrojům a řešením patří v současné době:
  • celý komplex nástrojů a produktů Business Intelligence (FSG400 ),
  • samoobslužná řešení analytických aplikací – Self Service Business Intelligence (F455 ),
  • řešení vizualizace dat a analytických panelů na obrazovkách uživatelů – dashboardů (F414 ),
  • podpora řešení plánovacích úloh v prostředí Business Intelligence (F453 ),
  • řešení analytických, plánovacích a reportingových úloh na mobilních zařízeních – mobilní BI (F460),
  • nástroje pro řešení prediktivní analytiky (F454 ),
  • komplex nástrojů a technologií pro zpracování a analýzy extrémně velkých objemů dat - Big Data Analytics (F457 ),
 • Řešení analytických, plánovacích a reportingových úloh s podporou IT zasahuje prakticky do všech oblasti řízení podnikového IT . Souhrnný přehled takových úloh nabízí druhá část stránky věnované základním charakteristikám Business Analytics (FG070 ),
 • Vedle technologických faktorů řešení BA jsou pro jeho kvalitu a využití podstatné i faktory, které ho ovlivňují v širším kontextu , zejména:
  • Velikost podniku (FSG000 ),
  • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
  • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
  • Úroveň managementu (FSG050 ) a další.
4.3. Role v podnikové analytice – náplň a požadované znalosti
 • Na řešení úloh podnikové analytiky se podílí komplex pracovníků v jasně vymezených rolích – viz stránka Specialisté pro Business Analytics (RGQ100).
4.4. Doporučené postupy řešení IT v podnikové analytice

 • Postupy řešení úloh odpovídají vesměs použitým nástrojům, resp. jejich skupinám. V tomto případě jsou to standardní IT úlohy a postupy :
  • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
  • Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ),
 • V rámci specifických IT úloh a jejich postupů jsou k dispozici:
  • Tvorba dashboardu a řešení kvalitní vizualizace dat, (U441A ),
  • Realizace prediktivní analýzy, PA, (U442A ),
  • Řešení a využití dolování dat (U445A).
4.5. Metody pro řešení podnikové analytiky
 • Pro řešení projektů BA , tj. výše uvedených IT úloh a postupů se využívají převážně následující metody :
  • Datové modelování (M501 ),
  • Procesní modelování (M502 ),
  • Dimenzionální modelování (M504 ),
 • K řešení vlastního byznys obsahu jsou často využité metody:
  • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
  • Balanced Scorecard, BSC (M002 ),
  • Benchmarking (M005 ),
  • Segmentace zákazníků (M006 ),
  • CPFR, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (M009),
  • Manažerské účetnictví (M033 ),
  • Activity Based Costing, ABC (M035 ),
  • Metody řízení investic (M038 ).
4.6. Nástroje a aplikace pro podnikovou analytiku
 • Komplexní Business Intelligence aplikace představují příklady produktů na stránkách Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ) zahrnují detailnější charakteristiky produktů na následujících stránkách:
  • Power Pivot : Power Pivot – principy, způsob využití (AQ001A ), Power Pivot – zdroje dat (AQ001B ), Power Pivot – příprava dat (AQ001C ),
  • Power View (AQ001D ),
  • Power BI: Power BI – principy, data, aplikace (AQ002A ), Power BI – vytvoření a správa relací (AQ002B ), Power BI – uživatelské rozhraní (AQ002C ), Power BI Service (AQ002D ), Power BI - mobilní aplikace, přímé dotazování (AQ002E ),
  • Jazyk DAX: DAX pro Power Pivot – principy, základní funkce, (AQ003A ), DAX pro Power Pivot – KPI, time intelligence a další funkce (AQ003B ), DAX pro Power BI (AQ003C ),
  • BellaDati BI (AQ005A ),
  • Tableau (AQ006A ),
  • Qlik View (AQ007A),
  • Plánovací aplikace Targetty (AQ009A ).
4.7. Metriky – ukazatelé v podnikové analytice a řízení, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ),
 • Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ).
4.8. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování podnikových ukazatelů
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ),
 • Dimenze výroby (DIGQ53XMN ).

*** Další paragrafy se již vztahují k řízení podniku ***

5. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze v řízení podniku
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ),
 • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ),
 • Dokumenty pro řízení výroby (DSGQ50XMN ).
6. Scénáře – problémy a otázky řízení podniku
 • Je třeba řešit rozvoj řízení prodeje (SQ101 ),
 • Je třeba řešit rozvoj řízení nákupu (SQ151),
 • Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor (SQ201 ),
 • Je třeba řešit rozvoj řízení skladů (SQ205),
 • Se standardními úlohami podnikového řízení jsou spojeny otázky a problémy v těchto scénářích - Řeší se rozvoj standardních evidenčních úloh IS (SQ001 ), Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS (SQ002 ), Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS (SQ003 ), Řeší se rozvoj standardních analytických úloh IS (SQ004 ), Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS (SQ005 ).
7. Celkový přehled úloh dle oblastí podnikového řízení

Úlohy podnikového řízení a všechny další objekty se v MBI odlišují od objektů řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem objektu. Podnikové úlohy se člení to skupin s následujícími úlohami:

 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • Strategické analýzy (UQ001A ), Formulace podnikové strategie (UQ002A ), Řízení podnikové výkonnosti, KPI, KGI (UQ003A ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ):
  • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ), Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ), Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ),
  • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
  • Provozní účetnictví (UQ056A ), Pokladna (UQ057A ),
  • Závazky – evidence (UQ061A ),
  • Závazky – transakce (UQ062A ), Závazky - standardní reporting (UQ063A ), Závazky – analýzy (UQ064A ),
  • Pohledávky – evidence (UQ071A ), Pohledávky – transakce (UQ072A ), Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ), Pohledávky – analýzy (UQ074A ),
  • PAM – evidence (UQ081A ), PAM – transakce (UQ082A ), PAM - standardní reporting (UQ083A ), PAM – analýzy (UQ084A ), PAM – plánování (UQ085A ),
 • Podnikový controlling (TGQ090 ) :
  • Controlling – transakce (UQ092A ), Controlling – analýzy (UQ094A ), Controlling – plánování (UQ095A ), Controlling - organizace a správa (UQ096A ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ) :
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází prodeje (UQ101A ), Realizace prodejních transakcí (UQ102A ),
  • Prodej - standardní reporting (UQ103A ), Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ), Plánování, rozvrhování operací prodeje (UQ105A ),
  • Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ),
  • Cenová tvorba, příprava ceníků zboží (UQ108A ), Řízení poprodejního servisu, transakce (UQ109A ), Reklamační řízení (UQ110A ),
 • Řízení nákupu – zboží, materiálů, služeb (TGQ150 ) :
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ), Realizace nákupních transakcí (UQ152A ),
  • Nákup - standardní reporting (UQ153A ), Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ),
 • Řízení skladů, řízení inventur atd. (TGQ200 ):
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ), Realizace standardních skladových transakcí (UQ202A ),
  • Sklady - standardní reporting (UQ203A ), Analýzy skladů (UQ204A ),
  • Oceňování skladových zásob (UQ205A ), Inventury skladů (UQ206A ),
  • Řízení expedičních skladů (UQ207A ), Zavedení skladu do logistického řetězce (UQ208A ), Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek (UQ209A ),
 • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ250 ):
  • Personální evidence (UQ251A ), Personální řízení - základní transakce (UQ252A ),
  • Personalistika - standardní reporting (UQ253A ), Personální analýzy (UQ254A ), Personální plánování (UQ255A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ):
  • Evidence majetku (UQ301A ), Řízení majetku – transakce (UQ302A ),
  • Majetek - standardní reporting (UQ303A ), Analýzy majetku (UQ304A ), Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Marketing a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • Marketingové evidence (UQ351A ), Marketingové transakce (UQ352A ),
  • Marketingové analýzy (UQ354A ), Marketingový plán (UQ355A ),
  • Řízení marketingových kampaní (UQ356A ),
 • Řízení dopravy – zajišťování požadavků na dopravu interními kapacitami i externím dopravci (TGQ400 ):
  • Evidence dopravy (UQ401A ), Doprava – transakce (UQ402A ),
  • Doprava - standardní reporting (UQ403A ), Dopravní analýzy (UQ404A ), Plánování dopravy (UQ405A ),
 • Řízení energií – zajišťování požadavků na energie a vyhodnocování spotřeby různých druhů energií (TGQ450 ):
  • Evidence energií (UQ451A ), Řízení energií – transakce (UQ452A ),
  • Řízení energií – analýzy (UQ454A ), Řízení energií – plánování (UQ455A ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně