Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky - úvod a souhrnný přehled
Metriky - úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Podstata, účel a skupiny metrik
 • Metrika se v MBI chápe jako sledovaná a měřená hodnota ukazatele pro potřeby řízení podniku a IT.
 • K ukazatelům se váží dimenze pro jejich identifikaci, analýzy a plánování (např. dimenze Zákazníci, Dodavatelé, Zboží atd.).
 • Účelem metrik je zpřesnit, objektivizovat a konkretizovat řízení IT i byznysu a na úrovni jednotlivých úloh určit, co je účelné měřit, kde získávat data pro metriky a jak naměřené hodnoty využívat.
2. Přehled skupin metrik a jejich podskupin:
 • Metriky se v MBI člení do jednotlivých skupin, podskupin a na dílčí jednotlivé metriky .
 • Jedna část skupin metrik pokrývá řízení IT a další část řízení podniku .
 • Členění metrik na skupiny odpovídá členění domén, resp. skupin úloh MBI avšak s tím, že se tyto metriky podle potřeby uplatňují i v dalších doménách.
 • Další přehled obsahuje jednotlivé skupiny metrik (odpovídající doménu) a jejich hlavní podskupiny
2.1. Skupiny metrik pro řízení IT:
 • Metriky strategického řízení IT (IG000 ) – doména Strategické řízení IT (DO000 ):
  • Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ), Metriky sourcingu (ISG060 ),
 • Metriky řízení IT služeb (IG100 ) – doména Řízení IT služeb (DO100 ):
  • Základní metriky IT služeb (ISG100 ), Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
  • Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ), Metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ),
 • Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ) – doména Řízení IT zdrojů (DO200 ):
  • Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ), Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ),
  • Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ),
 • Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ) – doména Řízení IT ekonomiky (DO300 ):
  • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ), Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
  • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ),
 • Metriky řízení rozvoje IT služeb (IG500 ) – doména Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ):
  • Metriky řízení IT projektů (ISG500 ), Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ),
 • Metriky řízení provozu IT (IG600 ) – doména Řízení provozu IT (DO700 ):
  • Metriky řízení a správy IT zdrojů (ISG600 ), Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT (ISG630 ).
2.2. Skupiny metrik pro řízení podniku:
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ) – skupina úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ):
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ), Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ) – skupina úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ):
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ), Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop (ISGQ11 ),
  • Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM) (ISGQ13 ), Poskytování služeb a poprodejní servis (ISGQ15 ),
  • Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků (ISGQ16 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ) – skupina úloh Marketing (TGQ350 ):
  • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ), Metriky řízení call center (ISGQ23 ),
  • Metriky řízení vztahů k zákazníkům (ISGQ25 ),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ) – skupina úloh Řízení nákupu (TGQ150 ):
  • Metriky řízení nákupu v podniku (ISGQ30 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ) – skupina úloh Řízení skladů (TGQ200 ):
  • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ) – skupina úloh Řízení dopravy (TGQ400 ):
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ) – skupina úloh Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ):
  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ), Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace (ISGQ53 ),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ) – skupina úloh Řízení majetku (TGQ300 ):
  • Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ) – řízení celého podniku:
  • Metriky organizace a správy podniku (ISGQ90),
 • Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ) – skupiny úloh Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ), Technická příprava výroby (TGQ510XMN ), Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ), Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ):
3. Dokumentace metrik v MBI
 • S metrikami se úzce váží analytické dimenze .
 • Dimenzí se v MBI rozumí analytické hledisko pro identifikaci a hodnocení sledovaných ukazatelů a je tak součástí de facto každé metriky.
 • Má obvykle hierarchickou strukturu prvků.
 • Účelem metrik je vytvoření a vyjádření aplikací zejména analytického a plánovacího charakteru.
 • V souvislosti s metrikami se v dokumentaci MBI sledují tyto atributy:
  • obsahové vymezení – obsahové vymezení a účel metriky,
  • měrná jednotka – např. Kč, % apod.,
  • zdroje dat pro metriku - z jakých databází, nebo souborů lze hodnoty metriky získávat, případně je pořizovat manuálním způsobem, expertním odhadem apod.,
  • kalkulace metriky – výpočty pro základní i související metriky. S ohledem na velký počet možných metrik, se metriky sdružují do logicky souvisejících celků – tzv. souvisejících nebo odvozených metrik, kdy se od základních metrik odvozují další, většinou poměrové metriky, např. Podíl dodavatelských kapacit na celkových kapacitách v %,
  • poznámky – obsahují doplňující údaje k metrice a případné další zdroje informací (publikace apod.).