Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky - úvod a souhrnný přehled
Metriky - úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celkový přehled metrik, jejich skupin a podskupin je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Vymezení metrik
 • Metrika se v MBI chápe jako sledovaná a měřená hodnota ukazatele pro potřeby řízení podniku a jeho IT.
 • K ukazatelům se váží dimenze pro jejich identifikaci, analýzy a plánování.
 • Smyslem metrik je vytvořit kvalitní podklady zejména pro analytické a plánovací úlohy v řízení podniku a IT.
 • Metriky jsou strukturovány na skupiny – podskupiny - jednotlivé metriky.
 • Metriky jsou dokumentovány těmito atributy :
  • obsahové vymezení metriky, její smysl pro řízení podniku a IT, zahrnuje i případné kalkulační předpisy,
  • související metriky – s ohledem na značné množství metriky jsou sdružovány podle obsahové příbuznosti nebo odvození kalkulacemi,
  • zdroje dat pro metriku – databáze, dokumenty, výkazy – většinou s odvolávkou na komponentu Dokumenty MBI,
  • adekvátní dimenze pro metriku, které lze obvykle využívat pro identifikaci a analýzy metriky - s odvolávkou na komponentu Dimenze MBI.
3. Přehled skupin metrik
 • Řízení podniku:
  • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
  • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
  • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
  • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
  • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
  • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
  • Metriky řízení energií (IGQ60 ),
  • Organizace a správa (IGQ90 ),
 • Odvětví:
  • Metriky v řízení retailu (IGQ5XRE ),
  • Metriky řízení strojírenské výroby (IGQ6XMN ),
  • Metriky řízení stavební výroby (IGQ61XBD ),
  • Metriky řízení OVM – samosprávy (IGQ7XGO ),
 • Řízení IT:
  • Metriky strategického řízení IT (IG000 ),
  • Metriky řízení IT služeb (IG100 ),
  • Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ),
  • Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ),
  • Metriky řízení rozvoje IT služeb (IG500 ),
  • Metriky řízení provozu IT (IG600 ).
4. Řízení podniku

4.1. Metriky finančního řízení podniku
 • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
 • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ).
 • Metriky majetkové a kapitálové struktury podniku (ISGQ04 ),
 • Dlouhodobý finanční majetek (ISGQ05 ),
 • Oběžný majetek (ISGQ06 ),
 • Vlastní kapitál (ISGQ08 ),
 • Cizí kapitál (ISGQ09 ).
4.2. Metriky řízení prodeje v podniku
 • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
 • Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop (ISGQ11 ),
 • Metriky výkonnosti prodeje a poskytování služeb (ISGQ15 ).
4.3. Metriky řízení marketingu podniku
 • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
 • Metriky řízení call center (ISGQ23 ).
4.4. Metriky řízení skladů podniku
 • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ).
4.5. Metriky řízení dopravy
 • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ).
4.6. Metriky řízení lidských zdrojů
 • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ).
4.7. Metriky řízení majetku podniku
 • Metriky řízení majetku (ISGQ56 ),
 • Metriky - Dlouhodobý majetek – hmotný (ISGQ57 ),
 • Metriky - Dlouhodobý majetek nehmotný (ISGQ59 ).
4.8. Metriky řízení energií
 • Metriky řízení spotřeby energií (ISGQ60 ).
4.9. Organizace a správa
 • Metriky organizace a správy podniku (ISGQ90).
5. Odvětví

5.1. Metriky v řízení retailu
 • Základní metriky řízení retailu (ISGQ50XRE ),
 • Metriky řízení obchodních center (ISGQ51XRE),
 • Výkonnostní ukazatele Category managementu, CM (ISGQ52XRE ).
5.2. Metriky řízení strojírenské výroby
5.3. Metriky řízení stavební výroby
5.4. Metriky řízení IT firmy
 • Metriky řízení komplexních zakázek (ISGQ63XIT),
 • Metriky řízení interních zakázek vývoje (ISGQ64XIT).
5.5. Metriky řízení cestovní kanceláře
 • Metriky řízení cestovní kanceláře (ISGQ61XTA ).
5.6. Metriky řízení hotelu
5.7. Metriky řízení služeb
5.8. Metriky řízení OVM – samosprávy
 • OVM, samospráva: Metriky strategie a řízení výkonnosti (ISGQ71XGO ),
 • OVM, samospráva: Finanční metriky (ISGQ72XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky podpory podnikání (ISGQ73XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky řízení nákupů (ISGQ735XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky sociálního rozvoje (ISGQ74XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky územního rozvoje (ISGQ75XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky kultury, sportu a cestovního ruchu (ISGQ76XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky správy majetku, veřejných zakázek (ISGQ77XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ78XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky komunikace a administrativního zajištění (ISGQ79XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky IT (ISGQ80XGO ).
6. Řízení IT

6.1. Metriky strategického řízení IT
 • Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ),
 • Metriky sourcingu (ISG060 ).
6.2. Metriky řízení IT služeb
 • Základní metriky IT služeb (ISG100 ),
 • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
 • Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ),
 • Metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ),
 • Metriky průběhu penetračního testování (ISG180 ).
6.3. Metriky řízení IT zdrojů
 • Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ),
 • Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ),
 • Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ).
6.4. Metriky řízení IT ekonomiky
 • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
 • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
 • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ).
6.5. Metriky řízení rozvoje IT služeb
 • Metriky řízení IT projektů (ISG500 ),
 • Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ).
6.6. Metriky řízení provozu IT
 • Metriky řízení a správy IT zdrojů (ISG600 ),
 • Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT (ISG630 ).