Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky - úvod a souhrnný přehled
Metriky - úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Podstata, účel a skupiny metrik
 • Metrika je sledovaná a měřená hodnota ukazatele pro potřeby řízení podniku a IT.
 • K ukazatelům se váží dimenze pro jejich identifikaci, analýzy a plánování (např. dimenze Zákazníci, Dodavatelé, Zboží atd.).
2. Přehled skupin metrik, resp. podskupin:

2.1. Skupiny metrik pro řízení podniku:
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ):
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
  • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ):
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
  • Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop (ISGQ11 ),
  • Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM) (ISGQ13 ),
  • Poskytování služeb a poprodejní servis (ISGQ15 ),
  • Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků (ISGQ16),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ):
  • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
  • Metriky řízení call center (ISGQ23 ),
  • Metriky řízení vztahů k zákazníkům (ISGQ25),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ):
  • Metriky řízení nákupu v podniku (ISGQ30 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ):
  • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ):
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ):
  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
  • Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace (ISGQ53),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ):
  • Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ) – řízení celého podniku:
  • Metriky organizace a správy podniku (ISGQ90),
 • Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ):
2.2. Podskupiny metrik řízení samosprávy, OVM
 • OVM, samospráva: Metriky strategie a řízení výkonnosti (ISGQ71XGO ),
 • OVM, samospráva: Finanční metriky (ISGQ72XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky podpory podnikání (ISGQ73XGO ),
 • Metriky řízení nákupu (ISGQ735XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky sociálního rozvoje (ISGQ74XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky územního rozvoje (ISGQ75XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky kultury, sportu a cestovního ruchu (ISGQ76XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky správy majetku, veřejných zakázek (ISGQ77XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ78XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky komunikace a administrativního zajištění (ISGQ79XGO ),
 • OVM, samospráva: Metriky IT (ISGQ80XGO )
2.3. Skupiny metrik pro řízení IT:
 • Metriky strategického řízení IT (IG000 ):
  • Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ),
  • Metriky sourcingu (ISG060 ),
 • Metriky řízení IT služeb (IG100 ):
  • Základní metriky IT služeb (ISG100 ),
  • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
  • Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ),
  • Metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ),
 • Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ):
  • Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ),
  • Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ),
  • Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ),
 • Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ):
  • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
  • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
  • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ),
 • Metriky řízení rozvoje IT služeb (IG500 ):
  • Metriky řízení IT projektů (ISG500 ),
  • Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ),
 • Metriky řízení provozu IT (IG600 ):
  • Metriky řízení a správy IT zdrojů (ISG600 ),
  • Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT (ISG630 ).
3. Dokumentace metrik v MBI
 • S metrikami se úzce váží analytické dimenze .
 • Dimenzí se v MBI rozumí analytické hledisko pro identifikaci a hodnocení sledovaných ukazatelů a je tak součástí de facto každé metriky.
 • Má obvykle hierarchickou strukturu prvků.
 • Účelem metrik je vytvoření a vyjádření aplikací zejména analytického a plánovacího charakteru.
 • V souvislosti s metrikami se v dokumentaci MBI sledují tyto atributy:
  • obsahové vymezení – obsahové vymezení a účel metriky,
  • měrná jednotka – např. Kč, % apod.,
  • zdroje dat pro metriku - z jakých databází, nebo souborů lze hodnoty metriky získávat, případně je pořizovat manuálním způsobem, expertním odhadem apod.,
  • kalkulace metriky – výpočty pro základní i související metriky. S ohledem na velký počet možných metrik, se metriky sdružují do logicky souvisejících celků – tzv. souvisejících nebo odvozených metrik, kdy se od základních metrik odvozují další, většinou poměrové metriky, např. Podíl dodavatelských kapacit na celkových kapacitách v %,
  • poznámky – obsahují doplňující údaje k metrice a případné další zdroje informací (publikace apod.).