Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM)
Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM)
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ52XRE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM) představují součást komplexu pro řízení obchodních aktivit firmy, a to jak v primárně v maloobchodě, tak i v ostatních firmách zahrnujících prodejní a nákupní činnosti.
3. Přehled metrik
 • Časové ukazatele výkonnosti CM (IQ1302 ),
 • Zbožové ukazatele výkonnosti CM (IQ1303 ),
 • Zákaznické ukazatele výkonnosti CM (IQ1304 ),
 • Využití prodejní plochy (IQ1301 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
 • úloha Řízení kategorií, Category Management – CM (UQ107A).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 )
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Reference:
 • Cimler, P.

Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676, s. 104.