Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM)
Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM)
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ13
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM):
  • Využití prodejní plochy (IQ1301 ),
  • Časové ukazatele výkonnosti CM (IQ1302 ),
  • Zbožové ukazatele výkonnosti CM (IQ1303 ),
  • Zákaznické ukazatele výkonnosti CM (IQ1304 ).
2. Využití metrik CM ve skupinách úloh:
  • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
  • úloha Řízení kategorií, Category Management – CM (UQ107A).
3. Dimenze pro analýzy metrik CM: