Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení prodeje zboží a služeb
Řízení prodeje zboží a služeb
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření řízení prodeje
 • Dosahovat požadované ekonomické výsledky,
 • Zajistit efektivní, rychlé provádění prodejních operací,
 • Poskytovat kvalitní analytické a plánovací podklady o realizaci jednotlivých zakázek.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence prodejů a prodejních operací (UQ101A ) - aktualizace základních údajů databází prodeje, pokud požadavek představuje nového zákazníka, nové zboží nebo službu apod. – ( Evid. ),
 • Transakce: Realizace prodejních transakcí (UQ102A ) - vyvolané událostí např. příchod objednávky, zařazení a vyhodnocení objednávky, poskytnutí vyjádření a dalších informací zákazníkovi atd. – Obchodní případ Prodej – ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting prodeje (UQ103A ) - vytváření standardních reportů prodeje – ( Report ),
 • Analýzy: Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ) - analýzy prodeje podle různých hledisek (zboží, služeb, zákazníků atd.) a jeho časového vývoje – ( Anal. ),
 • Plánování: Plánování, rozvrhování prodeje (UQ105A ) – ( Plány ),
 • Transakce: Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ) – ( eShop ),
 • Cenová tvorba - (UQ108A ) příprava ceníků zboží – ( Ceny ),
 • Prodej – pokročilá analytika (UQ109A )– ( PA ),
 • Reklamační řízení (UQ110A ) – ( Rekl. ),
 • Servis (UQ111A ) - řízení poprodejního servisu, transakce – ( Servis ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení prodeje zboží a služeb" (SQ100 ),
 • "Řeší se rozvoj řízení rozvoje prodeje" (SQ101 ),
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řízení prodeje
 • Celkový přehled rolí vážících se k řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení prodeje“ (DSGQ10 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Metriky řízení prodeje v podniku“ (ISGQ10 ),
 • Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop“ (ISGQ11 ),
 • Poskytování služeb a poprodejní servis“ (ISGQ15 ),
 • Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků“ (ISGQ16),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • „Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • „Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • „Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Vazby řízení prodeje na ostatní oblasti řízení podniku:
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • analýzy prodeje (UQ104A ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • plány prodeje (UQ105A ) – navazují na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční řízení (TGQ050 ):
  • transakční operace - obchodní případ Prodej (UQ102A ) – faktury a další dokumenty v návaznosti na obchodní operace představují vstupy pro účetní transakce (UQ052A ),
  • plánování prodeje (UQ105A ) – představují podklady pro přípravu souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
  • analýzy (UQ074A ) a reporting (UQ073A ) pohledávek představují podklad pro řízení prodejních aktivit a řízení vztahů k zákazníkům,
 • Řízení nákupu (TGQ150 ):
  • zpracování transakčních operací prodeje (UQ102A ) a/nebo plánování prodeje (UQ105A ) představují požadavky na nákup a nákupní operace (UQ152A ),
 • Řízení skladů (TGQ150 ):
  • zajištění prodejních operací, resp. transakcí (UQ102A ) představují požadavky na skladové operace, zejména v oblasti řízení expedičních skladů (UQ207A ) a rovněž požadavky na blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek (UQ209A ),
  • analýzy skladů a skladových zásob (UQ204A ), resp. reporting skladů (UQ203A ) jsou obvykle vstupem pro plánování (UQ105A ) i operativní řešení prodejních zakázek (UQ102A ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • personální evidence (UQ251A ) a personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – jsou jedním ze vstupů jak pro řešení operativního zajištění personálních kapacit prodeje (UQ102A ), tak pro plánování prodeje podniku vzhledem ke stávajícím nebo očekávaným personálním zdrojům a jejich strukturám (UQ105A ),
 • Marketing a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • výsledky marketingových operací a kampaní (UQ352A ) představují základ pro plánování prodejních aktivit podniku (UQ105A ),
  • výsledky prodejních analýz (UQ104A ), resp. reporting prodeje (UQ103A ) jsou vstupem pro plánování marketingových aktivit a kampaní (UQ355A ),
 • Řízení IT – zejména řízení IT služeb (DO100 ):
  • ve vazbě k IT je řízení prodeje metodicky i obsahově vázáno zejména na úlohu Řízení prodeje IT služeb (U131A ).
10. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
11. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace. Přehled vybraných nástrojů zejména pro podnikovou analytiku je na stránkách:
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
  • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
  • Power BI“ (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.