Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení prodeje zboží a služeb
Řízení prodeje zboží a služeb
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení prodeje. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření řízení prodeje
 • Dosahovat požadované ekonomické výsledky,
 • Zajistit efektivní, rychlé provádění prodejních operací,
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence prodejů a prodejních operací (UQ101A ) - aktualizace základních údajů databází prodeje, pokud požadavek představuje nového zákazníka, nové zboží nebo službu apod. – ( Evid. ),
 • Transakce: Realizace prodejních transakcí (UQ102A ) - vyvolané událostí např. příchod objednávky, zařazení a vyhodnocení objednávky, poskytnutí vyjádření a dalších informací zákazníkovi atd. – Obchodní případ Prodej – ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting prodeje (UQ103A ) - vytváření standardních reportů prodeje – ( Report ),
 • Analýzy: Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ) - analýzy prodeje podle různých hledisek (zboží, služeb, zákazníků atd.) a jeho časového vývoje – ( Anal. ),
 • Plánování: Plánování, rozvrhování prodeje (UQ105A ) – ( Plány ),
 • Transakce: Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ) – ( eShop ),
 • Cenová tvorba - (UQ108A ) příprava ceníků zboží – ( Ceny ),
 • Prodej – pokročilá analytika (UQ109A )– ( PA ),
 • Reklamační řízení (UQ110A ) – ( Rekl. ),
 • Servis (UQ111A ) - řízení poprodejního servisu, transakce – ( Servis ).
4. Metriky úloh
 • Metriky řízení prodeje v firmy (ISGQ10 ),
 • Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop (ISGQ11 ),
 • Metriky výkonnosti prodeje a poskytování služeb (ISGQ15 ).
5. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze firmy (DIGQ30 ),
 • Externí partneři firmy (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze firmy (DIGQ05 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ).
6. Role v řízení prodeje
 • Řídící pracovníci firmy (RGQ00 ),
 • Pracovníci firmy – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci firmy – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 )
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení firmy (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
9. IT v řízení prodeje:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ), */ WMS pro řízení zejména expedičních skladů (F310 ), **/ Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ) */ eShop (F350 ), */ CRM pro řízení vztahů se zákazníky (F371 ), **/Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),*/ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ), */ Prediktivní analytika zejména pro prognózování prodejů (F454 ), */ SPM pro řízení výkonnosti prodeje firmy (F435 ).

10. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení prodeje zboží a služeb" (SQ100 ),
 • "Řeší se rozvoj řízení rozvoje prodeje" (SQ101 ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.