Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Řízení vztahů se zákazníky (CRM- Customer Relationship Management)
Řízení vztahů se zákazníky (CRM- Customer Relationship Management)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F371
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-10-20
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Účel, smysl faktoru Řízení vztahů se zákazníky
  • Globalizace a rozvoj elektronického obchodování vede řadu podniků k cílené orientaci na zákazníky ve smyslu budování dlouhodobých a oboustranně výhodných vztahů a zajištění loajality zákazníků .
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Obchodníci a další pracovníci firmy získávají a sdílejí detailní informace o zákaznících , o jejich požadavcích a potřebách, informace o obchodních příležitostech, o stavu a průběhu jednotlivých obchodních případů. Na základě těchto informací jsou schopni uplatnit individuální přístup k jednotlivým zákazníkům,
  2. Zákazníci mají k dispozici kvalitnější informační služby o svých zakázkách , mohou využívat efektivní komunikace s firmou nezávisle na použitém komunikačním kanálu,
  3. Díky správě obchodních příležitostí, řízení prodejních procesů a sledování konkurence se dosahuje zvýšení úspěšnosti prodeje ,
  4. Komplexní informace o potenciálních i realizovaných obchodních aktivitách vytvářejí základ pro analýzy prodejní výkonnosti a tím její zvyšování, umožňují vytvářet prognózy prodeje, sledovat obchodní aktivity a jejich efektivitu atd.
  5. Vytváření dlouhodobých a úspěšných vztahů se zákazníky, zvyšování jejich tzv. loajality,
  6. Jeden ze základních zdrojů konkurenceschopnosti podniků,
  7. Průběžné sledování zákaznických požadavků a chování, evidence a hodnocení současných obchodních kontaktů .
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. V podniku musí být nastaveno prostředí , kdy pracovníci z obchodu jsou přiravení a ochodni sdílet informace o zakázkách,
  2. Pracovníci podniku musí uvádět do databází CRM informace o trhu a obchodních příležitostech.

4. Poznámky, reference