Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu
Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ106A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-28
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Prodejních transakcí prostřednictvím eShopu:
 • Zajistit co nejefektivněji a nejrychleji zajišťovat prodejní transakce, zejména s koncovými spotřebiteli, prostřednictvím aplikací a technologií elektronického obchodování, eShopů,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénářích (SQ100 ) a (SQ101 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Dodací a platební podmínky (DQ106A),
 • Obchodní dokumenty – Prodej (DQ101A ), tj. dodací listy, prodejní objednávky, nabídky, smlouvy, faktury, celní doklady, dobropisy.
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Specifikace celkového konceptu řešení , tj. vymezení cílového zákazníka, specifikace nabízených produktů a služeb, obchodních procesů, disponibilních zdrojů,
 • Zajištění návazné logistiky prodávaného zboží a služeb,
 • Ekonomické hodnocení výnosů vzhledem k nákladům na rozvoj a provoz eShopu a jednotlivých prodejních operací na eShopu,
 • Určování obchodních modelů , jako např. model přímého prodeje, model aukcí, provizní systém, skupinové nákupy atd.,
 • Řešení a rozvoj personalizace eShopu založené na několika standardních modelech, tj.:
  • model získání obecné znalosti,
  • model rozpoznávání uživatele,
  • model jednoduché odpovědi,
  • model pravidel,
  • model chování a preferencí.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti prodejních transakcí,
  • potřebné úrovně, rychlosti a spolehlivosti logistických operací v návaznosti na operace eShopu,
  • požadovaného počtu a objemu prodejních transakcí podle vývoje poptávky na trhu, tj. vysoké flexibility eShopu vzhledem k situaci na trhu (svátky, dovolené apod.),
  • potřebné rychlosti reakcí podniku na podněty zákazníků – poptávky, požadavky, reklamace,
  • vysoké obsahové, formální, organizační i technologické úrovně prodejních operací na eShopu,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly a bezpečnosti prodejních operací na eShopu,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí:
  • rozvoj a provoz eShopu (F350 ) zajišťují vesměs specializované aplikace s přímým propojením na celopodnikové aplikace – ERP (F300 ), kde se připravují data pro eShop (specifikace zboží, služeb) a provádějí se návazné obchodní a logistické operace.
5. Poznámky, reference:
 • Metriky spojené s transakcemi eShopu se využívají v rámci analytické úlohy “Analýzy prodeje zboží a služeb“ (UQ104A ).