Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : eCommerce, eShop, elektronický obchod
eCommerce, eShop, elektronický obchod
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F350
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Účel, smysl faktoru eCommerce, eShop
 • Elektronický obchod je spojován s jednou organizací, tj. jedním prodávajícím , ať již realizuje velkoobchodní či maloobchodní prodej, je podnikem, organizací veřejné správy či jednotlivcem.
 • Aplikace, jimiž je prodej prováděn, podporují následující operace:** / Manipulace s katalogem produktů, včetně nástrojů vyhledávání s tím, že rozsah informací, které k produktu prodávající poskytuje, může být různý (popis, obrázky, 3D modely, technické parametry, návody, poradna, hodnocení, vztah k jiným produktům apod.),
  • Obsluha virtuálního nákupního košíku , tj. vkládání a odstraňování produktů, uložení stavu košíku pro pozdější návrat do obchodu,
  • Stanovení dodacích podmínek zahrnující nejen termín dodání (pokud produkt není digitální), ale také způsob přepravy a místo dodání, včetně možného osobního vyzvednutí (u tzv. click-and-mortar marketers nebo brick-and-mortar-marketers),
  • Volba a stanovení způsobu placení zahrnující různé platební instrumenty, včetně možnosti realizovat platbu ihned elektronicky,
  • Sledování stavu vyřízení objednávky.
2. Obsahové vymezení faktoru
 • Elektronické obchody využívají služeb jiných aplikací, které se zpravidla orientují :
  • na aktivity, které dovedou zákazníka do elektronického obchodu (např. provizní systémy, srovnávače cen apod.),
  • na aktivity, které zajistí informování zákazníka o stavu vyřízení objednávky (např. telekomunikační služby, služby elektronické pošty, sledování zásilky u přepravce apod.),
  • na aktivity, které získají od zákazníka zpětnou vazbu k provedenému nákupu (např. hodnotící systémy, diskuse apod.).
2.1. Elektronický obchodní dům
 • Elektronický obchodní dům je obdobou kamenných obchodních domů. V zásadě se zjednodušeně jedná o poskytovatele, který nevystupuje jako prodávající, ale je tím, který agreguje informace o elektronických obchodech a jejich zboží.
 • Pokud si zákazník zvolí některé zboží , pak je přesměrován do konkrétního obchodu a jeho obsluha je již realizována v rámci vybraného obchodu.
 • Při řešení v elektronickém prostředí se objevuje jeho několik variant dle rozsahu poskytovaných služeb jednotlivým elektronickým obchodům. Např. se jedná o umístění produktu v katalogu e-mallu. Samotné e-mally mohou být orientovány všeobecně anebo se specializují na určitý typ produktu.
2.2. Čisté a částečné řešení e-commerce
 • V obchodování lze uvažovat o tom, že prodávaný produkt je anebo není digitální, že doručení produktu je realizováno digitálně anebo ne a že procesy obchodování jsou realizovány elektronicky nebo ne.
 • Za tradiční způsob obchodování je považováno takové, kdy produkt je hmotný, dodávka produktu ani procesy obchodování nejsou elektronické.
 • Za čisté elektronické obchodování je považováno takové, pokud předmětem prodeje je produkt, který jsme schopni dodat elektronicky, a zároveň veškeré procesy spojené s obchodem jsou realizovány také elektronicky. Příkladem může být prodej e-knihy.
 • Ostatní kombinace jsou označovány jako částečné řešení e-commerce, Příkladem může být prodej knihy s tím, že její výběr a uzavření nákupu proběhlo elektronicky a dodání je realizováno vyzvednutím v kamenné prodejně.
2.3. Obchodní modely e-commerce
 • Obchodní modely e-commerce jsou standardními podnikatelskými modely , které zahrnují minimálně popis zákazníka, produktů a služeb, procesů, zdrojů, dodavatelský řetězec (pokud existuje) a model výnosů. V současné době existuje celá řada obchodních modelů e-commerce . Již z charakteristiky prostoru a zde realizovaných vztahů lze identifikovat model přímého prodeje, model aukcí.
 • Další obchodní modely :
  • Provizní systém (affiliate marketing),
  • Virální marketing,
  • Skupinové nákupy,
  • Stanov si vlastní cenu,
  • Poskytování služeb spojených s realizací obchodu.
3. Personalizace
 • Elektronické obchodování přineslo specifické funkce současných Internetových aplikací - personalizace.
 • Jejím cílem je vybudovat zákaznickou loajalitu a spokojenost na základě poskytování kvalitních, „na míru šitých“ výrobků a služeb ruku v ruce s odpovídající komunikací.
 • Představuje budování znalostního systému , který je založen na úplném modelu cílového subjektu a poznání uživatele s tím, že mu budou aplikací předkládány pouze relevantní informace,
 • V personalizačních funkcích se uplatňuje celá řada technik a modelů:*
 • model získání obecné znalosti – zde jsou využity základní znalosti o uživateli získané aktuálně během komunikace, např. informace o geografickém umístění uživatele, jaké požívá prostředky přístupu apod.,
  • model rozpoznávání uživatele („name recognition“) - je jednou ze základních forem personalizace, která předpokládá, že uživatel bude v komunikaci oslovován jménem,
  • model jednoduché odpovědi („check box“) – v něm je uživatel požádán o zaškrtnutí přijatelných odpovědí na jednoduché otázky. Systém na základě odpovědí uživatele sestaví optimální strukturu své odpovědi, např. sestaví WWW stránku s obsahem a strukturou, která se blíží zájmu uživatele,
  • model pravidel („rule based“) - je postaven nad demografickými a statistickými údaji o cílových subjektech a pravidlech vztahů mezi produkty vlastní nabídky. Např.: „Kupuje-li si zákazník košili, pak mu rovnou nabídni odpovídající kravatu“,
  • model chování a preferencí („behavior preference based“) - funguje na principu porozumění chování jednotlivých uživatelů, jimž pak např. systém WWW dodá specifické informace. Systémy, které pracují na tomto principu, v zásadě sledují pohyb uživatele, jeho interakce se systémem, porovnávají jeho chování s chováním ostatních uživatelů a snaží se předvídat (predikovat), co dále bude uživatel požadovat. Využívá specifických technik označovaných jako „ content-based filtering “, „ collaborative filtering “ a „ nonintrusive personalization “. Příkladem založeným na content-base filtering může být: „Jestliže uživatel rád on-line čte informace ze sportu, pak při příští návštěvě mu nabídni takových informací rovnou co nejvíce“. Příkladem použití mechanismu collaborative filtering může být: „Jestliže uživatel chce zboží X, pak mu přímo nabídni i zboží, které nakupovali jiní zákazníci, pokud měli zájem o zboží X“. Propracovaný systém založený na tomto modelu lze nalézt např. na portálu Amazon .
4. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Internetový obchod širokou působnost , což mu dává potenciál pro dosažení celosvětového trhu s neomezeným počtem zákazníků.
 2. Internetový obchod je dostupný nepřetržitě, 24 hodin denně.
 3. Provoz a správa internetového obchodu není podmíněna lokalitou podnikání.
 4. Internetový obchod umožňuje využívat různé druhy marketingových nástrojů a reklamy , cílit je na konkrétní zákazníky a snadno měřit jejich efektivitu.
 5. Internetový obchod umožňuje snadno získat cenné informace o zákaznících a jejich potřebách, na jejichž základě je možné přizpůsobit sortiment prodeje.
5. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Internetový trh je vysoce konkurenční obchodní prostředí,
 2. Velké nároky jsou zákazníky kladeny na nepřetržitou dostupnost 24 hodin denně,
 3. Technické problémy mají přímý vliv na ztrátu zákazníků a snížení tržeb podniku,
 4. Prodeje internetového obchodu jsou závislé na investicích do marketingu a reklamy a kvalitní komunikaci se zákazníky,
 5. Typické jsou pravidelné investice do aktualizací e-shopu pro zajištění konkurenceschopnosti a bezpečnosti,
 6. Vzhled a funkcionalita eShopu podléhají aktuálním trendům v oboru.