Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dodací a platební podmínky
Dodací a platební podmínky
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ106A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dodací a platební podmínky“ - účel dokumentu
 • Představuje evidenci dodacích a platebních podmínek jako podklady pro přípravu dokumentů obchodních případů - nabídek, smluv atd.
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny potřebné informace o dodacích a platebních podmínkách pro potřeby přípravy nových obchodních případů a jejich dokumentů.
2. Obsah dokumentu

2.1. Dodací podmínky INCOTERMS
 • Dodací podmínky INCOTERMS - jsou mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží - Incoterms ( International Commercial Terms ). Podmínky Incoterms dobře definují přechod vlastnictví zboží a zodpovědnost za přepravu. Upravují platby za dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím a prodávajícím. Dodací podmínky určují, do jakého okamžiku (místa) nese rizika a náklady na dodání zboží prodávající, a kde tato rizika a náklady přecházejí na kupujícího . Neupravují okamžik přechodu vlastnictví, který je spíše spojen s platebními podmínkami nebo jiným smluvním ujednáním.
 • Tyto standardní podmínky se tradičně dělí na univerzálně použitelné (bez ohledu na druh dopravy) a na specifické podmínky pro lodní přepravu. Prodávající s kupujícím si samozřejmě mohou dohodnout jakékoli dodací podmínky, pro zjednodušení však byly vytvořeny standardy , které mají jednotný výklad a nevyžadují proto obsáhlé smluvní úpravy. Stačí, že obchodní partneři uvedou ve smlouvě či objednávce mezinárodně používanou zkratku dodací podmínky a upřesní místo dodání, a obě strany mají jasno, kam má být zboží dodáno, kdo zajistí dopravu, kdo nese náklady na dopravné anebo pojistné, případně kdo uhradí případné škody vzniklé během přepravy.

Varianty dodacích podmínek jsou následující:

 1. Zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího , kupující za něj dále zodpovídá:
  1. EXW (Ex Works) – ze závodu (ujednané místo),
 2. Prodávající je zde vyzván k dodání zboží dopravci , kterého určí kupující:
  1. FCA (Free Carrier) – vyplaceně dopravci (ujednané místo),
  2. FAS (Free Alongside Ship) – vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění),
  3. FOB (Free On Board) – vyplaceně loď (ujednaný přístav nalodění),
 3. Prodávající musí zajistit přepravní smlouvu , bez toho aby na sebe přijal nebezpečí ztráty či poškození zboží:
  1. CFR (Cost and Freight) – náklady a přepravné (ujednaný přístav určení),
  2. CIF (Cost, Insurance and Freight) – náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení),
  3. CPT (Carriage Paid To) – přeprava placena do (ujednané místo určení),
  4. (Carriage and Insurance Paid to) – přeprava a pojištění placeno do (ujednané místo určení),
 4. Prodávající musí nést veškeré náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy zboží,
  1. DDP (Delivered Duty Paid) – s dodáním clo placeno (ujednané místo určení),
  2. DDU - delivered duty unpaid,
 5. Nové podmínky dodání:
  1. DAT (Delivered at terminal) – s dodáním na terminál (ujednané místo určení),
  2. DAP (Delivered at place) – s dodáním na místo (ujednané místo určení).
2.2. Platební podmínky
 • Zahrnují způsob financování - financující společnost, zvolení financující společnosti (nákup škodovky --> Škofin) , typ a podmínky financování (úvěr, leasing, ....).
 • Platební podmínky představují definované způsoby a termíny plateb, např.
  • Bankovní převod – kupující vyplní příkaz k úhradě do zahraničí a banky provedou platby,
  • Dokumentární platby – jsou typické při placení do zahraničí, ale mohou se používat kdykoliv při placení uvnitř země, dokumentární platba omezuje riziko nezaplacení, nepřevzetí či nedodání zboží,
  • Další způsoby – šek, směnka, hotovost.
3. Vznik a aktualizace dokumentu
 • Úloha : Evidence zákazníků, zboží, prodejů a prodejních operací (UQ101A ).
4. Reference, poznámky