Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Ceníky zboží a služeb
Ceníky zboží a služeb
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ104A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Ceníky zboží a služeb“ - účel dokumentu
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny ceníky zboží a služeb pro potřeby přípravy nových obchodních případů a jejich dokumentů.
2. Obsah dokumentu / evidence
 1. Zboží / služba :
  1. Id. zboží /služby,
  2. Název zboží / služby,
  3. Kategorie, typ,
 2. Cena:
  1. Měrná jednotka,
  2. Měna,
  3. DPH,
  4. Nákupní jednotková cena,
  5. Prodejní jednotková cena,
  6. Minimální cena,
  7. Maximální cena,
  8. Další druhy cen,
 3. Stanovení ceny:
  1. Zodpovědný pracovník za ceny,
  2. Doba platnosti ceny,
  3. Další ustanovení.
3. Vznik a aktualizace dokumentu
 • Úloha : „Cenová tvorba, příprava ceníků zboží“ (UQ108A ).