Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Ceníky zboží a služeb
Ceníky zboží a služeb
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ104A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Ceníky zboží a služeb“ - účel dokumentu
  • Účelem je vytvořit a udržovat všechny ceníky zboží a služeb pro potřeby přípravy nových obchodních případů a jejich dokumentů.
2. Obsah dokumentu / evidence
  1. Zboží / služba : Id. zboží /služby, Název zboží / služby, Kategorie, typ,
  2. Cena:
    1. Měrná jednotka, Měna, DPH, Nákupní jednotková cena, Prodejní jednotková cena, Minimální cena, Maximální cena, Další druhy cen,
  3. Stanovení ceny:
    1. Zodpovědný pracovník za ceny, Doba platnosti ceny, Další ustanovení.
3. Vznik a aktualizace dokumentu
  • Úloha : „Cenová tvorba, příprava ceníků zboží“ (UQ108A ).