Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Cenová tvorba, příprava ceníků zboží a služeb
Cenová tvorba, příprava ceníků zboží a služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ108A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-07
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Cenové tvorby a přípravy ceníků zboží a služeb:
 • Účelem úlohy je realizovat takovou cenotvorbu na základě parametrů nákladů a situace na trhu , která zajistí konkurenceschopnost podniku a jeho ekonomickou efektivnost.
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Obchodní dokumenty - Prodej (DQ101A ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
 • Dodací a platební podmínky (DQ106A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Výkazy - standardní reporting prodeje (DQ114A ),
 • Marketingové analýzy (DQ381A ),
 • Ceníky zboží a služeb (DQ104A).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Nastavení cen jednotlivých položek - nákupní, prodejní a nákladové :
  • nákladovou cenu je potřeba evidovat a kalkulovat automaticky na základě uskutečněných transakcí, které ji ovlivňují. Uživatel si nemůže nastavit nákladovou cenu libovolně.,
  • základem tvorby prodejních cen mohou být tyto vlivy: Nákladová cena maloobchodu, Prodejní cena konkurence, Všeobecný vývoj na trhu (sezónní akce, kampaně), Doporučená prodejní cena, Cílová marže, Fáze životního cyklu výrobku, Kombinace předchozích vlivů,
  • pro prodejní cenu jsou podstatné tyto parametry: Položka, Pobočka (možnost vést různé regionální ceny), Odběratel / skupina odběratelů (jedna z možností jak nakládat s VIP zákazníky), Datum platnosti, Počet kusů (jedna z možností vedení množstevních slev).
 • Tvorba ceny zahrnuje tyto varianty :
  • zavedení nejnižší ceny na trhu = monitoring cen konkurence a pravidelná úprava vlastního ceníku,
  • kalkulace typu: nákladové ceny + fixní marže, doporučená cena – fixní hodnota (např. velikost DPH), průměrná cena konkurence,
  • různé typy kalkulace podle segmentu položky, životního cyklu,
 • Určení pravidel, jak se bude s cenami pracovat ,
 • Nastavení dat a pravidel pro slevy .
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti i nformací o vývoji na příslušných segmentech trhu jako podkladu pro racionální cenovou tvorbu,
  • kvalitních informací o zákaznících, jejich struktuře , potřebách a nákupním potenciálu,
  • vysoké obsahové a organizační úrovně zajištění operací spojených s přípravou ceníků zboží a služeb,
 • Z pohledu IT aplikací jsou předpokladem efektivní realizace cenové tvorby:
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
  • řízení vztahů k zákazníkům, CRM (F371 ),
  • případně specializované marketingové a obchodní aplikace.