Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výkazy - standardní reporting prodeje
Výkazy - standardní reporting prodeje
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ114A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Výkazy prodeje - účel dokumentů
 • Účelem je poskytovat podle potřeby přehledy o objemu prodeje a jeho vývoji v čase pro analytické, plánovací i kontrolní účely.

2. Obsah dokumentů
 • Výkazy prodeje tvoří celou skupinu přehledů a reportů , která se doplňuje a upravuje podle konkrétní potřeby.
 • Ke standardním výkazům prodeje například patří:
  • Přehledy prodejů dle obchodníků, zboží,
  • Přehledy nových obchodních příležitostí,
  • Přehledy reklamací.
3. Vznik a aktualizace dokumentů
 • Úloha : „Reporting prodeje“ (UQ103A ).
4. Reference, poznámky
 • Příklady:
  • Přehledy prodejních objednávek ,
  • Otevřené položky zákazníků ,
  • Přehled otevřených prodejních objednávek ,
  • Statistika prodeje podle zákazníků .