Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting prodeje
Reporting prodeje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ103A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-27
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Prodej - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je rychlé a flexibilní zpracování prodejních reportů, resp. výkazů o prodejích,
 • Řešit standardní otázky a problémy reportingu ve scénáři (SQ003 ) a specifické otázky ve scénářích (SQ100 ) a (SQ101 ).
2. Obsah úlohy - přehled reportů
 • Úloha představuje zpracování dotazů do databází a vytváření požadovaných typů sestav. Zahrnuje:
  • Přehled otevřených prodejních objednávek,
  • Statistika prodeje dle zákazníků,
  • Prodej dle jednotlivých obchodních zástupců,
  • Přehled nevyřízených prodejních objednávek,
  • Prodej dle klíčových zákazníků,
  • Cenová analýza zboží,
  • Analýza ziskovosti,
  • Analýza zákaznických marží,
  • Analýza obchodních příležitostí,
  • Skutečný vs. plánovaný prodej,
  • Analýza slevových akcí.
3. Vstupy úlohy:
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
 • Obchodní dokumenty – Prodej (DQ101A ),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
 • Dodací a platební podmínky (DQ106A).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:
  • vysoké kvality, formální úrovně a vypovídací schopnosti prodejních reportů, snížení časových nároků obchodních manažerů na orientaci v reportech zabudováním různých vizualizačních prvků,
  • konsolidace různých prodejních reportů v rámci prodeje i ve vazbě na ostatní oblasti řízení, sjednocení obsažených informací v nich a minimalizace případných rozporů,
  • zpracování a poskytování reportů pro obchodní manažery ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • stavu, aby prodejní reporty u poboček nadnárodních firem odpovídaly požadavkům mateřských organizací,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy prodejních reportů a časových nároků na získávání potřebných dat z různých zdrojů.
 • Z pohledu IT aplikací se na kvalitním reportingu prodeje podílejí:
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), které připravují všechny základní reporty,
  • aplikace business intelligence (F400 ) vyhotovující požadované reporty nad datovým skladem, resp. datovými tržišti a speciálně jejich reportingová část (F410 ).