Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení prodeje zboží a služeb
Řeší se řízení prodeje zboží a služeb
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ100
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-09
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak efektivně a operativně probíhají prodejní operace , jaká je jejich formální a organizační úroveň?
 2. Jak se řeší zkvalitňování vztahů k zákazníkům ?
 3. Jaké obchodní kanály se využívají v oblasti prodeje?
 4. Jak realizovat vazby na nákup, sklady, finance, plánování výrobních zakázek?
 5. Jaká je úroveň a výsledky obchodních zástupců a případně obchodních poboček?
 6. Kdo a v jakých termínech vykonává hodnocení obchodních výsledků v oblasti prodeje podniku?
 7. Které reporty prodeje a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 8. Které metriky budou pro prodejní analýzy a plánování významné, které budou mít charakter KPI?
 9. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro prodejní analýzy a plánování relevantní?
 10. Jak zajistit potřebnou úroveň poprodejního servisu ?
 11. Jak rychle a kvalitně řešit problém zákaznických reklamací ?
 12. Je zajištěna odpovídající formální i technologická úroveň provozovaného eShopu a zejména úroveň navazující logistiky?
 13. Jak se řeší vazby prodeje na marketing, sklady, nákup a případně výrobu?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Evidence zákazníků, zboží, prodejů a prodejních operací (UQ101A ),
 • Realizace prodejních transakcí (UQ102A ),
 • Reporting prodeje (UQ103A ),
 • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ),
 • Plánování, rozvrhování prodeje (UQ105A ),
 • Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ),
 • Cenová tvorba, příprava ceníků zboží (UQ108A ),
 • Řízení poprodejního servisu, transakce (UQ109A ),
 • Reklamační řízení (UQ110A ).