Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS
Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ002
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-04-03
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy transakčních úloh:
 1. Jak zvýšit úspěšnost a výkonnost byznysu díky efektivní realizaci transakčních operací (prodeje, nákupu apod.)?
 2. Jak zkrátit dobu reakce podniku na podnět externích partnerů a jak zvyšovat kvalitu poskytovaných informací?
 3. Jak snížit pracnost transakčních operací u uživatelů?
 4. Jak průběžně realizovat soulad transakčních operací s aktuální legislativou ?
 5. Jak snížit náklady na transakční operace podniku?
 6. Jak zajistit potřebnou průkaznost , úroveň kontroly a bezpečnost transakčních operací?
 7. Jak zvýšit obsahovou i formální kvalitu transakčních operací?
 8. Jak dosáhnout efektivní provázanost podnikových transakcí?
 9. Jak zajistit dostupnost transakčních operací v místě i čase?
 10. Jak efektivně vyhodnocovat náměty a požadavky partnerů a obecně daného segmentu trhu?
 11. Jak snížit objem reklamací obchodních partnerů?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Řešení projektu implementace ERP (TG420 ),
 • Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ),
 • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),
 • Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ),
 • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ),
 • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ),
 • Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ),
 • Řízení technologických zdrojů (TG203 ),
 • Řízení nákladů na IT (TG301 ).
3. Faktory ovlivňující řešení otázek a problémů:
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ),
 • Celopodnikové aplikace a řízení skladů (FSG300 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550)