Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS
Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ002
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Jak zvýšit výkonnost podniku v realizaci transakčních operací (prodeje, nákupu apod.)?
  2. Jak zkrátit dobu reakce podniku na podnět externích partnerů?
  3. Jak zvýšit úspěšnost byznysu díky vysoké kvalitě transakčních operací?
  4. Jak snížit pracnost transakčních operací u uživatelů?
  5. Jak snížit náklady na transakční operace podniku?
  6. Jak zajistit potřebnou průkaznost, úroveň kontroly a bezpečnost transakčních operací?
  7. Jak zvýšit obsahovou i formální kvalitu transakčních operací?
  8. Jak dosáhnout efektivní provázanost podnikových transakcí?
  9. Jak zajistit dostupnost transakčních operací v místě i čase?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. V komentářích vazeb mezi úlohami a scénářem je obsažena konkretizace vybraných otázek scénáře vzhledem k dané úloze IS, resp. úloze podnikového řízení. V návaznosti na to je řešení scénáře dáno i vazbami k relevantním úlohám řízení IT.