Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Transakční aplikace
Transakční aplikace
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel faktorů
 • Účelem podskupiny faktorů je vymezit principy řešení, možnosti a omezení transakčních aplikací a jejich další podstatné charakteristiky.
3. Přehled faktorů
 • Do faktorů „Transakční aplikace“ spadají:
  • Transakční aplikace – základní přehled (F091),
  • Celopodnikové aplikace, ERP, Enterprise Resource Planning - (F300 ) - transakční aplikace, automatizují chod celého podniku, pokrývají převažující část podnikových procesů a funkcí,
  • WMS, Warehouse Management System - (F310 ) - je aplikace zaměřená specificky na řízení skladového hospodářství s využitím odpovídajících skladových technologií,
  • FMS (Fleet Management System) - (F311) - aplikace je zaměřena na správu dat o vozidle, evidenci pozice vozidla pomocí satelitních technologií a komunikaci těchto dat do dalších aplikací,
  • TMS (Treasury management system) - (F312).
4. Poznámky, reference
 • Gála a další: Podniková informatika, Grada, 2015