Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Řešení transakčních aplikací - ERP, WMS, FMS, TMS
Řešení transakčních aplikací - ERP, WMS, FMS, TMS
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Transakční aplikace – účel
 • Účelem této podskupiny faktorů je vymezit principy řešení a možnosti nasazení základních transakčních aplikací podnikového informatiky, a to aplikací celopodnikových integrovaných aplikací ERP a aplikací pro integrované řízení skladového hospodářství WMS , a charakterizovat klíčové funkce těchto aplikací a efekty a problémy, které jsou s nimi spojeny.
2. Transakce, transakční úlohy, transakční aplikace
 • Transakce se charakterizuje jako transformace stavu, která má vlastnosti atomicity (transakce vždy buď proběhne jako celek, anebo jako celek neproběhne vůbec, buď jsou jí vázáni všichni, anebo nikdo), trvanlivosti (jakmile je transakce potvrzena, nemůže být zrušena), konzistence (transakce proběhne podle definovaných pravidel) a izolovanosti (transakce nezasahuje do ostatních transakcí ani ostatní transakce do ní).
 • Obchodní transakce , resp. transakce v rámci podnikového řízení mění stavy v průběhu podnikových procesů. V rámci MBI jsou transakce převážně základem pro úlohy typu „Evidence - vytváření, aktualizace a dotazy do databází“ a „Transakce - obchodní, účetní, majetkové atd.“
 • Na podporu obchodních transakcí a úloh uvedených typů se orientují transakční aplikace , které je integrují do jedné aplikace (respektive sady těsně integrovaných aplikací) sdílející společnou datovou základnu . Tím je zajištěna minimalizace nekonzistencí a chybovosti v podnikových datech a jsou odstraněny neefektivnosti v operacích s těmito daty (data jsou pořizována pouze jednou a jsou využívána mnohokrát).
3. Transakční aplikace – přehled faktorů
 • Celopodnikové aplikace, ERP, Enterprise Resource Planning - (F300 ) - transakční aplikace, automatizují chod celého podniku, pokrývají převažující část podnikových procesů a funkcí,
 • ERP:SaaS (F301) - ERP provozované v prostředí SAAS,
 • WMS, Warehouse Management System - (F310 ) - je aplikace zaměřená specificky na řízení skladového hospodářství s využitím odpovídajících skladových technologií,
 • FMS (Fleet Management System) - (F311) - aplikace je zaměřena na správu dat o vozidle, evidenci pozice vozidla pomocí satelitních technologií a komunikaci těchto dat do dalších aplikací,
 • TMS (Treasury management system) - (F312).
4. Transakční aplikace v kontextu podnikového řízení
 • Ve vztahu k řízení podniku se transakční aplikace v různé míře (podle konkrétního produktu) promítají do evidenčních a úloh podnikových transakcí prakticky ve všech oblastech podnikového řízení.
 • Podstatně menší váhu má tento typ aplikací pouze ve skupině úloh strategického řízení IT, které je obvykle podporováno specifickými typy aplikací.

5. Transakční aplikace v kontextu řízení IT
 • Faktory ERP jsou standardně brány v úvahu na úrovni strategického řízení v úlohách Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ), kde se vyhodnocuje, zda existuje ERP v podniku, nebo to existující již nevyhovuje. Výsledky analýzy ohledně ERP se promítají do skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ). Možnosti využití cloudu pro transakční aplikace se vyhodnocují ve skupině úloh Cloud Governance a Cloud Management (TG007 )
 • V doméně řízení IT služeb se strategická rozhodnutí o řešení faktoru ERP promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • V doméně řízení IT zdrojů se faktory transakčních aplikací promítají zejména do hodnocení a plánování personálních zdrojů ve vztahu k nárokům implementace – skupina úloh Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ), a ve skupině úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ), především v úloze Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ).
 • V doméně ekonomiky IT se transakční aplikace promítají do skupin úloh - Řízení nákladů na IT (TG301 ) a Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
 • V doméně rozvoje IT služeb se faktory transakčních aplikací promítají speciálně do skupin úloh Řízení projektu (TG401 ) a skupin Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) a ve skupině úloh Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ).
 • V doméně řízení provozu IT faktory transakčních aplikací představují nároky na obě hlavní skupiny úloh Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ), zejména v úlohách Správa aplikací (U703A ) a Správa provozu outsourcované aplikace (U703B ) a ve skupině Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ), prakticky ve všech skupinách vzhledem k provozu tohoto typu aplikací.