Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Transakční služby a aplikace
Transakční služby a aplikace
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F091
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-23
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Účelem faktoru je vymezit řešení a možnosti nasazení základních transakčních služeb a IT aplikací , a to
    • Celopodnikové aplikace, ERP, Enterprise Resource Planning - (F300 ) - transakční aplikace, automatizují chod celého podniku, pokrývají převažující část podnikových procesů a funkcí,
    • WMS, Warehouse Management System - (F310 ) - je aplikace zaměřená specificky na řízení skladového hospodářství s využitím odpovídajících skladových technologií,
    • FMS (Fleet Management System) - (F311) - aplikace je zaměřena na správu dat o vozidle, evidenci pozice vozidla pomocí satelitních technologií a komunikaci těchto dat do dalších aplikací,
    • TMS (Treasury management system) - (F312).
2. Poznámky, reference