Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Transakční aplikace
Transakční aplikace
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F160
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Transakční aplikace – účel
 • Účelem faktoru je vymezit principy řešení a možnosti nasazení základních transakčních aplikací podnikového informatiky, a to aplikací celopodnikových integrovaných aplikací ERP a aplikací pro integrované řízení skladového hospodářství WMS , a charakterizovat klíčové funkce těchto aplikací a efekty a problémy, které jsou s nimi spojeny.
2. Transakční aplikace – přehled
 • Celopodnikové aplikace, ERP, Enterprise Resource Planning - (F300 ) - transakční aplikace, automatizují chod celého podniku, pokrývají převažující část podnikových procesů a funkcí,
 • ERP:SaaS (F301) - ERP provozované v prostředí SAAS,
 • WMS, Warehouse Management System - (F310 ) - je aplikace zaměřená specificky na řízení skladového hospodářství s využitím odpovídajících skladových technologií,
 • FMS (Fleet Management System) - (F311) - aplikace je zaměřena na správu dat o vozidle, evidenci pozice vozidla pomocí satelitních technologií a komunikaci těchto dat do dalších aplikací,
 • TMS (Treasury management system) - (F312).
3. Transakční aplikace v kontextu řízení IT
 • Faktory ERP jsou standardně brány v úvahu na úrovni strategického řízení v úlohách Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ), kde se vyhodnocuje, zda existuje ERP v podniku, nebo to existující již nevyhovuje. Výsledky analýzy ohledně ERP se promítají do skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ). Možnosti využití cloudu pro transakční aplikace se vyhodnocují ve skupině úloh Cloud Governance a Cloud Management (TG007 )
 • V doméně řízení IT služeb se strategická rozhodnutí o řešení faktoru ERP promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • V doméně řízení IT zdrojů se faktory transakčních aplikací promítají zejména do hodnocení a plánování personálních zdrojů ve vztahu k nárokům implementace – skupina úloh Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ), a ve skupině úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ), především v úloze Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ).
 • V doméně ekonomiky IT se transakční aplikace promítají do skupin úloh - Řízení nákladů na IT (TG301 ) a Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
 • V doméně rozvoje IT služeb se faktory transakčních aplikací promítají speciálně do skupin úloh Řízení projektu (TG401 ) a skupin Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) a ve skupině úloh Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ).
 • V doméně řízení provozu IT faktory transakčních aplikací představují nároky na obě hlavní skupiny úloh Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ), zejména v úlohách Správa aplikací (U703A ) a Správa provozu outsourcované aplikace (U703B ) a ve skupině Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ), prakticky ve všech skupinách vzhledem k provozu tohoto typu aplikací.
5. Příloha
 • Deatilnější charakteristika transakčních aplikací je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
 • Obsah přiloženého dokumentu:
  • Transakce, transakční úlohy, transakční aplikace,
  • Transakční aplikace – přehled,
  • Scénáře, otázky, problémy,
  • Možnosti řešení aplikací,
  • Podstatné charakteristiky IT aplikací ,
  • Obchodní charakteristiky aplikací,
  • Poskytovatelé aplikací,
  • Funkcionalita aplikací,
  • Služby spojené s IT aplikacemi,
  • Transakční aplikace v kontextu podnikového řízení,
  • Transakční aplikace v kontextu řízení IT,
  • Poznámky, reference.