Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Řízení, organizace
Řízení, organizace
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG050
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
2. Účel faktorů
 • Účelem podskupiny faktorů je definovat nejrůznější charakteristiky úrovně řízení dané firmy, jako zejména firemní kultura, dislokace firmy , úroveň práce se zákazníky a další a promítat je do jednotlivých úloh řízení firmy i řízení její IT.
3. Přehled faktorů
 • Rozvoj řízení firmy a organizace :
  • Firemní kultura (F050 ),
  • Organizace firmy (F051 ),
  • Dislokace firmy (F052),
  • Kompetenční centra (F053 ),
  • Business model (F054 ),
  • Agilní organizace (F055 ),
  • Reengineering podnikových procesů (F057 ),
  • Reengineeringu skladu a skladových prostor (F058 ),
 • Vztahy k zákazníkům :
  • Věrnostní (loajalitní) systém (F070),
  • Hodnota zákazníka (F071 ),
 • Řízení IT a IT služby :
  • Uživatelé, informatici, úroveň jejich znalostí (F080 ),
  • IT strategie a její zvolený typ (F081 ),
  • Zaměření IT služeb (F082 ),
  • Transakční služby (F091),
  • Řízení externích vztahů (F092).
4. Vliv faktorů na úlohy
 • Faktor Firemní kultura ovlivňuje prakticky všechny skupiny úloh v doméně „Řízení podniku a podniková analytika“ (DO00 ), zejména „Strategické řízení podniku“ (TGQ000 ),
 • FaktorHodnota zákazníka - CLV (Customer Lifetime Value)“ ovlivňuje na podnikové úrovni skupiny úloh „Marketing“ (TGQ350 ), „Řízení prodeje zboží a služeb“ (TGQ100 ). V řízení IT ovlivňuje skupinu úloh „Řízení prodeje a nákupu IT služeb“ (TG104 ) a „Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM“ (TG480 ) a do úlohy „Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ).
 • Faktor Dislokace podniku ovlivňuje zejména úlohy podnikového řízení, tj. skupiny úloh „Řízení prodeje zboží a služeb“ (TGQ100 ), „Řízení nákupu“ (TGQ150 ), „Řízení dopravy“ (TGQ400 ) a v řízení IT a do skupin úloh „Řízení technologických zdrojů“ (TG203 ) a „Řízení datových zdrojů a jejich kvality“ (TG201 ).
 • FaktorReengineering skladu a skladových prostor“ ovlivňuje skupiny úloh „Řízení skladů“ (TGQ200 ) a ovlivňuje skupinu úloh „Implementace a integrace WMS do ERP“ (TG426 ).
 • FaktorUživatelé, informatici a úroveň jejich znalostí“ se promítá do personalistiky podniku Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ) a do skupiny úloh „Řízení personálních zdrojů v IT“ (TG202 ).
 • V řízení IT se faktory promítají hlavně do skupiny úloh „IT jako součást byznysu“ (TG001 ) a je zejména předmětem úlohy „Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců“ (U026A ),
 • FaktorKompetenční centra“ se promítá zejména do „Strategického řízení podniku“ (TGQ000 ), v řízení IT do úlohy „ IT Governance “ (U051A ) a do skupin úloh „Řízení portfolia projektů“ (TG103 ) a „Řízení projektu“ (TG401 ).
 • FaktorIT strategie a její zvolený typ“ ovlivňuje úlohy strategického řízení podniku (TGQ000 ) i strategii IT (DO090 ).
 • FaktorZaměření IT“ služeb ovlivňuje skupiny úloh „Návrh a realizace IT služeb“ (TG101 ), „Řízení portfolia projektů“ (TG103 ) a „Řízení prodeje a nákupu IT služeb“ (TG104 ),
 • FaktorReengineering podnikových procesů“ je předmětem analýz na strategické úrovni v úloze „Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců“ (U026A ) a je součástí řešení skupiny úloh „Řešení aplikačního projektu“ (TG410 ) a jeho jednotlivých typů.